Шпедиција је делатност која се бави отпемањем и допремањем добара комитента - налогодавца. Реч шпедиција потиче од латинске речи еxпедире што у буквалном преводу значи одрешити, уредити, док се у практичној примени преводи као отпремити или послати. Шпедиција је логистичка делатност у сфери планирања, обликовања, организације и реализације робних токова и логистичких ланаца. Основни задатак шпедитера је да по налогу свог комитента - налогодавца преузме на себе бригу око отпреме и допреме ствари и да при томе обави све послове уз наплату одговарајуће накнаде. Један од важних послова шпедитера је и испостављање, прибављање и издавање докумената које прате ток робе.[1]

За међународне робне и транспортне токове редовно су везане следеће групе докумената: комерцијално-трговачка, транспорта, шпедитерска, документа осигурања, царинска, инспекцијска и банкарска.

Шпедитерска документаУреди

Постоји пет различитих шпедитерских потврда а то су:

  • ФЦР – шпедитерска потврда.
  • ФЦТ – транспортна потврда.
  • ФБЛ – теретница за комбиновани транспорт.
  • ФWР – складишна потврда
  • СДТ– потврда пошиљаоца за превоз опасне робе.

Шпедитерска потврда - ФЦР (Форwардинг агент цертифицате оф рецеипт)Уреди

То је потврда шпедитера да је робу примио са неопозивим налогом да исту отпреми примаоцу или стави на располагање примаоцу, чиме пошиљалац губи право располагања робом.

Шпедитерска транспортна потврда - ФЦТ (Форwардинг агент цертифицате оф транспорт)Уреди

То је потврда шпедитера о примљеној роби и обавези да исту преда у месту опредељења подносиоцу прописно индосираног оригиналног примерка. Она представља гаранцију шпедитера примаоцу ( купцу ) да ће роба бити несметано отпремљена из земље извоза, а продавцу служи као доказ о извршеној обавези из купопродајног уговора и даје право на наплату робе.

Шпедитерска теретница - ФБЛ ( ФИАТА Цомбинед Транспорт Билл оф Ладинг )Уреди

Она је призната као транспортни документ од Међународне трговинске коморе 1970. год. као и у Једнообразним правилима и обичајима за документарне акредитиве. Издавање ФБЛ представља обавезу шпедитера да изврши целокупан транспорт од места пријема до места испоруке, разним транспортним средствима.

ФWР – Складишна потврда (ФИАТА Wарехоусе Рецеипт)Уреди

Документ ФWР може бити употребљен у многим складишним пословима јер је разлика између праве складишнице и ФWР, складишне потврде, у правном смислу мала. Код издавања ФWР детаљно се утврђују права издаваоца исправе, шпедитера, пренос права власништва и издавање робе уз презентацију ФWР складишне потврде.

Потврда пошиљаоца за превоз опасне робе - СДТУреди

Уколико шпедитер има посла са преносом опасних производа потребне су му детаљне информације у вези класификације робе према АДР за друмски превоз, РИД за превоз железницом и ИМДГ/ИМО за бродски превоз.[2]

РеференцеУреди

  1. ^ Костадиновић, Светолик. Транспортно право, маркетинг и шпедиција. Завод за уџбенике. 
  2. ^ Килибарда, Милорад. Шпедиција и ангенцијско пословање.