Аркус котангенс хиперболични

Аркус котангенс хиперболични је монотоно опадајућа функција, чији домен лежи у (-∞,-1) и (1,∞), а кодомен у (-∞,∞). Дефинише се као:

Аркус котангенс хиперболични

Функција има прекид на [-1,1], асимптоте су јој y=0 и x=±1, а нула нема.

Спољашње везе уреди

Тригонометријске и хиперболичне функције
СинусКосинусТангенсКотангенсСекансКосеканс
Функцијаsin(x)cos(x)tg(x)ctg(x)sec(x)cosec(x)
Инверзнаarcsin(x)arccos(x)arctg(x)arcctg(x)arcsec(x)arccosec(x)
Хиперболичнаsinh(x)cosh(x)tgh(x)ctgh(x)sech(x)cosech(x)
Инв. хиперболична arcsinh(x) arccosh(x) arctgh(x) arcctgh(x) arcsech(x) arccosech(x)