Подела рада по тимовима
Природне и математичке науке
Друштвене науке
Политика, право и друштво
Религија и митологија
Спискови
Примењене науке и технике
Животна свакодневица
Уметности и култура
Спорт
Разно

Тим Википедијанаца за обраду чланака на тему умјетности:

Идеја за оснивање тима је усаглашавање критеријума за обраду чланака, предлагање побољшања већ постојећих, предллагање реконструисања категорија и осталих ствари везаних за енциклопедијску обраду тематике.

Посебне подстранице са горњих повезница, предвиђене су за детаљније и прегледније организовање тимског рада и дискусија о посебним умјетностима. Није неопходна нека посебна регистрација како би се учествовало у раду тима, давали приједлози за побољшање чланака, реорганизовање категорија, итд.