Горан Поповић (Босанска Градишка, ФНРЈ, 3. мај 1955) српски је универзитетски професор, доктор економских наука и политичар. Бивши је министар трговине и туризма Републике Српске, народни посланик у Народној скупштини Републике Српске и функционер Српске демократске странке (СДС).

Горан Поповић
Датум рођења(1955-05-03)3. мај 1955.(69 год.)
Место рођењаБосанска ГрадишкаФНРЈ
УниверзитетЕкономски факултет Универзитета у Бањој Луци
Занимањеекономиста

Биографија

уреди

Горан (Остоја) Поповић је рођен 3. маја 1955. године у Босанској Градишки, ФНРЈ. Основну и средњу школу је завршио у Бањој Луци. Дипломирао је на Економском факултету Универзитета у Бањој Луци (1979), а магистрирао на Економском факултету Свеучилишта у Загребу (1984). Докторску дисертацију је одбранио на Економском факултету Универзитета у Београду (2005).

На Економском факултету Универзитета у Бањој Луци ради од 2005. Данас је редовни професор на Катедри за економску теорију, анализу и политику и Катедри за међународне економске односе. Предаје и на бањалучком Природно-математичком факултету и на Пољопривредном факултету.

Током 2001. вршио је функцију министра трговине и туризма Републике Српске. Био је члан Савјета гувернера Народне банке СР Босне и Херцеговине и члан Управног одбора Привредне банке Сарајево (1987—1999). Биран је за посланика у Скупштини СР БиХ и за народног посланика у Народној скупштини Републике Српске у два мандата. Обављао је значајне функције у привреди. У периоду од 1987. до 1998. године био је генерални директор бањалучке компаније Витаминка.[1]

Библиографија

уреди

Монографије и поглавља у монографијама:

 • Поповић, Г. , Ерић, О. (2021). Европска економска интеграција. Бања Лука: Економски факултет Универзитета у Бањој луци.
 • Поповић, Г. (2016). Eкономија Европске уније. Источно Сарајево: Завод за издавање уџбеника.
 • Поповић, Г., Гњато, Р., Трбић, Г., и Поповић, С. (2015). Одрживи развој шума и шумских екосистема. Бања Лука: Географско друштво Републике Српске у Бањој Луци.
 • Гњато, Р., Поповић, Г., Гњато, О., и Лолић, С. (2015). Одрживо управљање шумама, шумским екосистемима и заштићеним подручјима Републике Српске. Бања Лука: Географско друштво Републике Српске у Бањој Луци.
 • Popović, G., Erić, O. (2014). The impact of free economic zones on a Balanced Development of the EU. Saarbrücken: Lambert academic publishing.
 • Поповић, Г., и Кондић, Н. (2014). Теорија и пракса евроинтеграција. Бања Лука: Економски факултет Универзитета у Бањој Луци.
 • Поповић, Г. (2009). Економија Европске уније – макроекономски аспекти и заједничке политике. Бања Лука: Економски факултет Универзитета у Бањој Луци.
 • Поповић, Г., и Милановић, М. (2010). Основи економије – уџбеник за правнике. Бања Лука: Правни факултет Универзитета у Бањој Луци.
 • Поповић, Г. (2007). Искуства ЕУ И САД у развоју неразвијених подручја – могућност примене модела руралног развоја ЕУ у РС. Лакташи: Графомарк.
 • Поповић, Г., Закић, З., и Стојановић, Ж. (2009). Савремена рурална политика: паралеле ЕУ – РС и БиХ. Бања Лука: Економски факултет Универзитета у Бањој Луци.


Објављени радови у референтним часописима и зборницима радова:

 • Popović, G., Erić, O., & Stanić, S. (2021). Effects of technological changes and trade liberalisation on industrial development in the Western Balkan Countries. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 34(1), 2873-2889.
 • Erić, O., Popović, G., & Bjelić, J. (2021). ECONOMIC RESPONSE OF THE EUROPEAN COUNTRIES TO THE FIRST WAVE OF COVID-19. Economy & Market Communication Review/Casopis za Ekonomiju i Trzisne Komunikacije, 11(1).
 • Popovic, G., Eric, O., & Stanic, S. (2020). Trade openness, institutions and economic growth of the western Balkans countries. Montenegrin Journal of Economics, 16(3), 173-184.
 • Goran, P., Ognjen, E., & Jelena, B. (2020). Economic implications of education in Southeast Europe. International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education, 8(2), 59-68.
 • Popović, G., Erić, O., Stanić, S., & Krajišnik, M. (2019). Education, technological changes and economic development of Bosnia and Herzegovina. International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education, 7(2), 77-86.
 • Popović, G., & Erić, O. (2018). Economic development of the Western Balkans and European Union Investment. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 31(1), 1539-1556.
 • Поповић, Г., Ерић, О., и Станковић, Д. (2018). Евроинтеграције и макроекономска позиција земаља Западног Балкана. Зборник радова: Устав и изазови уставног развоја у сложеним државама, стр. 301-313. Бања Лука: Правни факултет Универзитета у Бањој Луци.
 • Popović, G., Ibrahimbegović, M. (2017). Inflation, employment and FDI in Bosnia and Herzegovina. Acta Economica, 15(26), 165-178.
 • Mastilo, Z., Zakić, V., & Popović, G. (2017). Value creation concept in stakeholder and shareholder economies. Aplied Economics and Finance, 4(2), 155-162.
 • Поповић, Г., и Ибрахимбеговић, М. (2016). Незапосленост и раст у Босни и Херцеговини: Постоји ли Окунова закономјерност? Нови економист, 10(19), 16-24.
 • Popović, G., Lojović, M., & Erić, O. (2016). Free economies zones and development of Bosnia and Herzegovina in the Eurointegration process. Glasnik Herald, 20(20), 77-95.
 • Поповић, Г., и Ибрахимбеговић, М. (2015). Моделирање економског раста у Босни и Херцеговини: Филипсова закономјерност и СДИ. Економски видици, 20(2-3), 357-370.
 • Поповић, Г. (2015). Интегрални рурални развој – претпоставка одрживом руралном развоју и одживој руралној средини Републике Српске. Зборник радова са симпозијума Просторно планирање и животна средина Републике Српске, стр. 127-140. Октобар 2014. Бања Лука: Академија наука и умјетности Републике Српске.
 • Popović, G., & Kondić, N. (2014). Impact of the economic crisis on the euro exchange rate fluctuation. TTEM, 9(1), 213-222.
 • Поповић, Г., Савић, М., Спасојевић, Б. (2014). Стране директне инвестиције и привредни раст Бугарске и Румуније. Економски видици, 4, 409-421.
 • Поповић, Г., и Стојчевић, С. (2014). Рефлексије дужничке кризе Еврозоне на економију Босне и Херцеговине. Зборник радова интернационалног научног скупа ЕКОНБИЗ 2014, стр. 32-40. Jun 2014. Бијељина: Универзитет Источно Сарајевo, Факултет пословне економије Бијељина.
 • Popović, G., & Savić, M. (2014). The impact of the foreign direct investment of economic growth in European Union. Nova ekonomija, 2, 5-22.
 • Popović, G., & Stojčević, S. (2014). The effects of the global financial crisis on the economy of Bosnia and Herzegovina. Yearbook of European defendology center, 3, 159-171.
 • Popović, G., & Erić, O. (2013). The impact of free zones on a balanced development of the European Union. In Proceedings of III Iternational Scientific Conference Economy of Integration, pp. 255-275. 5-8.12.2013. Tuzla: Ekonomski fakultet Tuzla.
 • Поповић, Г., и Богданић, М. (2013). Економски аспекти прилагођавања пољоприувреде Босне и Херцеговине стандардима Европске уније. Нови економист, 14, 11-18.
 • Поповић, Г. (2012). Утицај економске кризе на кретања евра и водећих свјетских валута. Нови економист, 11, 7-14.
 • Поповић, Г., и Поповић, Ј. (2012). Стратешке претпоставке развоја руралног туризма Републике Српске: Рефлексије руралне политике ЕУ. Зборник радова седмог научног скупа са међународним учешћем-Туризам:изазови и могућности, стр. 37-43. 20-22.9.2012. Требиње: Сајамски град Требиње и Економски институт Београд.
 • Поповић, Г., и Ерић, О. (2012). Утицај слободних зона на економски раст земаља Западног Балкана. Економски видици, 4, 663-676.
 • Поповић, Г. (2012). Улога Херфиндал-Хиршмановог индекса у економској и правној пракси ЕУ. Годишњак Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, 34, 193-216.
 • Поповић, Г., и Чопрка, М. (2011). Пракса оцјењивања друштвене оправданости инвестиционих пројеката у ЕУ. Економика пољопривреде, 58(4), 699-709.
 • Popović, G., Gnjato, R., Popović, S., & Trbić, G. (2011). Sustainable rural development and environment of Republic of Srpska. Herald, 15, 53-79.
 • Поповић, Г., и Поповић, Ј. (2011). Инфлација и незапосленост у ЕУ: Компаративна анализа Филипсове закономјерности. Зборник радова II међународне научне конференције: Економија интеграција - изазови и перспективе интеграција земаља југоисточне Европе, стр. 111-122. 8-9.12.2011. Тузла: Eкoнoмски фaкултeт Tузлa.
 • Popović, G. (2012). Unemployment and inflation in Bosnia and Herzegovina: Is there Phillips regulatory? In Proceedings of EACES workshop: Factor market and the effects of the world crisis, 2, стр.149-164. 22-24.9.2011. Miločer. Belgrade: CID Faculty of Economics Belgrade.
 • Поповић, Г., и Поповић, Ј. (2011). Стратегија ЕУ 2020: Потврда афирмације и континуитета развојних циљева Европске уније. Економски видици, 16(3), 481-493.
 • Popović, G., & Popović, J. (2011). Output and unemployment trends in the European Union: Is there the Okun's regulatory? In Proceedings of International Conference Economic Theory and Practise: Meeting the New Challenges, стр. 127-137. 11-12.10.2011. Mostar: Faculty of Economics, University of Mostar.
 • Popović, G., Gnjato, R., и Popov, T. (2010). Sustainable developments of the Bardaca lake area with specific analysis of the rural economics. Herald, 14, 35-58.
 • Popović, G. (2010). Inflation and unemployment: Phillips regularity in the EU. Sarajevo Business and Economics Review, 30, 370-389.
 • Поповић, Г., и Куртеш, С. (2010). Улога државе у јачању конкурентности малих и средњих предузећа на глобалном тржишту. Економски видици, 4, 497-505.
 • Поповић, Г., и Амиџић, С. (2010). Тржиште рада и ниво структурне незапослености. Нови Економист, 8, 66-70.
 • Поповић, Г. (2010). Конкурентност економије Европске уније у условима кризе. Нови економист, 7, 26-35.
 • Popović, G. (2010). Тheory and practice of regional economic integrations. Ekonomika polјoprivrede, 57(2), 155-173.
 • Пoпoвић, Г. (2009). Економска криза и незапосленост у БиХ. Eкoнoмски видици, 715-725.
 • Пoпoвић, Г., и Пoпoвић, J. (2009). Утицај спољнотрговинског дефицита на макроекономску нестабилност БиХ. Нoви Eкoнoмист, 5-6, 119-127.
 • Пoпoвић, Г. (2009). Макроекономски узроци сиромаштва у БиХ. Зборник радова са мeђунaрoдног нaучног скупа: Друштвeнa кризa и прeвaзилaжeњe сирoмaштвa у Рeпублици Српскoj и БиХ, стр. 69-83. 26-27.6.2009. Бaњa Лукa: Дeфeндoлoгиja цeнтaр зa бeзбједнoснa, сoциoлoшкa и криминoлoшкa истрaживaњa.
 • Пoпoвић, Г. (2009). Макроекономски аспекти агро-еколошких мера у ЕУ. Eкoнoмикa пoљoприврeдe, 56(2), 201-219.
 • Пoпoвић, Г. (2009). Mакроекономски аспекти регионалне политике. Мeђунaрoдни нaучни скуп: Глoбaлнa финaнсијскa кризa и динaмикa приближaвaњa Eврoпскoj унији. Acta economica , 7(10), 235-259.
 • Пoпoвић, Г. (2008). Mакроекономски аспекти CSD индикатора. Acta economica, 6(8), 9-31.
 • Popović, G. (2007). Мacroeconomic aspects of rural investments efficiency. In 100th Seminar of the EAAE: Development of agriculture and rural areas in Central and Eastern Europe, стр. 671-678. 21-23.6.2007. Novi Sad: EAAE – European Association of Agricultural Economist.
 • Пoпoвић, Г. (2007). Улога производних коефицијената у мјерењу ефикасности уложених средстава руралног комплекса. Acta economica, 5(6), 193-206.
 • Пoпoвић, Г., и Пoпoвић, С. (2007). Ресурсни аспекти развоја туризма на неразвијеним и запуштеним територијама републике српске примјеном концепта интегралног руралног развоја. Хeрaлд, 11(11), 135-146.
 • Пoпoвић, Г. (2006). Mерење макроекономске ефикасности улагања у рурални сектор методом капиталних коефицијената. Eкoнoмикa пoљoприврeдe, 53(4), 947-961.
 • Пoпoвић, Г. (2006). Класичне симплифициране методе и поступци анализе промјена привредне структуре. Финрaр, 8, 20-26.
 • Пoпoвић, Г. (2006). Глобални аспекти развоја туризма на недовољно развијеним, ненасељеним и запуштеним територијама еу применом метода интегралног руралног развоја. Acta economica, 4(5), 153-170.
 • Пoпoвић, Г. (2006). Рурална индустријализација као сегмент концепта интегралног руралног развоја у Републици Српској. Eкoнoмикa пoљoприврeдe, 53(2), 165-179.
 • Пoпoвић, Г. (2005). Искуства САД у развоју мање развијених територија применом мера руралне политике – стање и тенденције. Acta economica, 3(3), 49-68.
 • Пoпoвић, Г. (2004). Европска искуства у примени концепта руралног развоја. Eкoнoмикa пoљoприврeдe, 51(1-2), 45-60.
 • Пoпoвић, Г. (2004). Могуће опције територијалне и административне организације институција руралног развоја у Републици Српској. Eкoнoмикa пoљoприврeдe, 51(3-4), 39-53.
 • Пoпoвић, Г. (2004). Глобалне посљедице недостатка модерних институција и инструмената финансијског тржишта у агроиндустријском комплексу Републике Српске. Финрaр, 9, 21-28.
 • Пoпoвић, Г. (1996). Оцјена реалности обрачуна друштвеног производа у пољопривреди. Eкoнoмикa пoљoприврeдe, 43, 285-290.
 • Пoпoвић, Г. (1995). Приватизација као средство уласка у ефикасније друштво. Збoрник радова са првoг сaвјетoвaња eкoнoмистa Рeпубликe Српскe: Зaкoн o прeдузeћимa и привaтизaциja у Рeпублици Српскoj, стр. 131-137. 14-15.4.1995. Бања Лука: Економски факултет Универзитета у Бањој Луци.


Значајнији научно-истраживачки пројекти:

 • Координатор научно-истраживачког пројекта: Раст, инфлација и незапосленост у Босни и Херцеговини: Посљедице примјене модела валутног одбора, рађеног за Владу Републике Српске, Министарство науке и технологије (2019/2020).
 • Члан пројектног тима научно-истраживачког пројекта: Утицај специјалних економских зона на економски развој и предузетништво: модел за Републику Српску, рађеног за Владу Републике Српске, Министарство науке и технологије (2019/2020).
 • Координатор научно-истраживачког пројекта: Утицај слободних зона на економски раст Републике Српске, рађеног за Владу Републике Српске, Министарство науке и технологије (2015).
 • Члан пројектног тима научно-истраживачког пројекта: Утицај организације и менаџмента на конкурентност пољопривреде Републике Српске, рађеног за Министарство науке и технологије Републике Српске (2015).
 • Координатор научно-истраживачког пројекта: Рјешавање проблема незапослености у Републици Српској и БиХ помоћу програма и фондова Европске уније: Рефлексије Стратегије ЕУ 2020, рађеног за Владу Републике Српске, Министарство науке и технологије (2013).
 • Аутор макроекономских дијелова извјештаја и локални консултант на програму: „United Nations Development Programme - UNDP SNC“, на изради научно-истраживачког субпројекта: Социо-економски утицаји и анализа потенцијала и разраде мјера адаптације за рањиве секторе, у оквиру реализације II националног извјештаја БиХ у складу са оквирном конвенцијом УН-а о климатским промјенама, рађеног за Организацију уједињених нација (2013).
 • Координатор научно-истраживачког пројекта: Економски аспекти прилагођавања Републике Српске и БиХ Европској унији: Значај и домети Стратегије ЕУ 2020, рађеног за Министарство науке и технологије Републике Српске (2012).
 • Члан пројектног тима научно-истраживачког пројекта: Заштита природе и шумских екосистема према стандардима Европске уније, рађеног за Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске - Агенција за шуме (2012).
 • Члан пројектног тима научно-истраживачког пројекта: Утицај заштите шумских екосистема на компаративну предност шумарства Републике Српске, рађеног за ЈП Шуме Српске (2012).
 • Члан пројектног тима научно-истраживачког пројекта: Животна средина и одрживи развој Републике Српске, рађеног за Агенцију за шуме Републике Српске (2011).
 • Координатор научно-истраживачког пројекта: Рурална политика ЕУ и модалитети инкорпорације Републике Српске и БиХ у европски концепт интегралног руралног развоја, рађеног за Министарство за науке и технологије Републике Српске (2006-2008).

Види још

уреди

Извори

уреди

Спољашње везе

уреди