Готово отворен самогласник

Самогласници
Види још: ИПА, Сугласници
Када се знакови појављују у паровима,
десни знак представља лабијализовани самогласник.

Готово отворен самогласник је врста самогласникa који настаје када је најподигнутији дио језика у позицији сличноме отвореног самогласника, али мало више ограничен. Постоји у неким говорним језицима.

Идентификовано је 2 готово отворених самогласника, и у Међународној фонетској азбуци се обележавају следећим знаковима: