Градоначелник Бање Луке

Градоначелник заступа град и врши извршну функцију у граду Бањој Луци. Он руководи Административном службом Града, и одговоран је за њен рад. Градоначелник се бира истовремено кад и одборници за Скупштину града, непосредним тајним гласањем, на временски период од четири године, у складу са законом.

Градоначелник Бање Луке
На функцији
Драшко Станивуковић
(ПДП)

од 24. децембра 2020.
Извјештај подносиСкупштини града
СједиштеБања Лука
 Република Српска
( БиХ)
ПредлагачДиректан избор грађана
Дужина мандата4 година
Инструмент конституисањаСтатут Града Бање Луке
ФункцијаГрадоначелник
ЗамјеникЗамјеник градоначелника Бање Луке
Веб-сајтЗванични сајт

Надлежности

уреди

Надлежности градоначелника су сљедеће:[1]

 • Предлаже Статут Града,
 • Предлаже одлуке Скупштини,
 • Израђује нацрт и подноси Скупштини на усвајање годишњи буџет, годишњи биланс стања, економски план, развојни план, инвестициони програм, просторни и урбанистички план и остале планске и регулаторне документе који се односе на кориштење и управљање земљиштем, укључујући и кориштење јавног земљишта,
 • Обавјештава Скупштину о свим питањима која се тичу Града, његових права и обавеза,
 • Извршава законе и друге прописе Републике чије је извршење повјерено Граду,
 • Доноси одлуку о оснивању Градске управе,
 • Доноси правилник о организацији и систематизацији радних мјеста Градске управе,
 • Доноси план цивилне заштите Градске управе,
 • Реализује сарадњу Градске управе са општинама, градовима, међународним и другим организацијама, у складу са одлукама и закључцима Скупштине Града и њених одговарајућих радних тијела,
 • Даје сагласност на статуте и друга општа акта предузећа и установа чији је оснивач град,
 • Подноси извјештај Скупштину о свом раду, и о раду градске управе,
 • Покреће иницијативу за обустављање од извршења прописа Скупштине Града, општег или појединачног акта, ако сматра да је супротан Уставу и закону,
 • Закљчује уговоре у име Града, у складу са актима Скупштине Града,
 • Рјешава у другом степену по жалби на првостепена рјешења Градске управе, уколико за рјешавање нису надлежни републички органи,
 • Одговоран је за законитост свих аката које предлаже Скупштини Града,
 • Доноси одлуку о располагању новчаним средствима на начин утврђен статутом,
 • Обавља и друге послове утврђене законом и Статутом Града.

Извори

уреди
 1. ^ „Надлежности градоначелника”. Званични сајт града. Приступљено 7. април 2021. 

Спољашње везе

уреди