Индустрија алкохолних пића

Индустрија алкохолних пића је грана прехрамбене индустрије која се бави прерадом воћа, житарица и винове лозе и производњом алкохолних пића. Ослања се на производе из воћарства, виноградарства и ратарства.

У Србији је ова грана добро развијена и можемо је поделити на следећи начин:

Литература

уреди
  • Мастило, Наталија (2005): Речник савремене српске географске терминологије, Географски факултет, Београд