Попис становништва у СФРЈ 1991: Вуковар

Попис становништва општине Вуковар по насељеним местима, 1991.

Општина Вуковар

  • површина: 606 km²
  • бр. становника: 84.189
  • бр. насељених места: 29

апсолутна етничка већинаУреди

  Хрвати (14)
  Срби (10)
  Русини (2)

релативна етничка већинаУреди

  Хрвати (2)
  Мађари (1)
Национални састав становништва општине Вуковар, по насељеним местима, према попису из 1991.
насељено место укупно Хрвати Срби Југословени Русини Словаци Мађари Украјинци Муслимани Немци остали
Бапска 1.624 1.478 33 16 5 28 5 0 0 25 34
Берак 926 515 348 18 4 0 13 0 1 6 21
Бобота 1.881 56 1.769 34 3 0 3 0 3 0 13
Богдановци 1.113 914 19 7 3 0 13 1 1 3 152
Бокшић 234 230 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Борово 6.442 604 5.146 410 27 21 30 12 10 5 177
Бршадин 1.887 142 1.465 121 10 5 25 2 6 0 111
Вера 561 7 514 28 0 0 3 0 0 0 9
Вуковар 44.639 21.065 14.425 4.355 919 147 694 509 194 94 2.237
Грабово 192 106 36 10 3 4 3 8 12 0 10
Илок 6.775 4.248 484 474 28 1.157 105 1 10 5 263
Клиса 419 55 333 19 1 0 1 0 0 0 10
Липовача 580 206 310 40 2 0 4 1 0 0 17
Ловас 1.681 1.441 133 52 2 0 10 1 1 2 39
Лудвинци 157 13 123 21 0 0 0 0 0 0 0
Миклушевци 673 49 76 20 493 0 7 7 0 1 20
Мохово 344 218 115 1 0 0 1 0 0 0 9
Негославци 1.682 25 1.594 35 4 0 1 4 2 0 17
Опатовац 550 238 144 26 3 1 116 0 1 1 20
Пачетин 851 27 753 59 0 0 0 0 4 0 8
Петровци 1.289 68 163 45 737 3 3 230 0 0 40
Свињаревци 765 526 183 25 1 0 2 0 0 0 28
Сотин 1.324 789 372 68 14 0 44 3 1 0 33
Товарник 3.001 2.136 670 105 12 7 7 9 4 1 50
Томпојевци 510 402 27 31 0 0 24 3 0 2 21
Трпиња 2.171 73 1.953 62 2 0 1 1 0 0 79
Ћелија 164 149 2 9 0 0 0 0 0 0 4
Чаковци 749 226 206 27 11 3 256 1 0 0 19
Шаренград 1.005 904 48 6 0 7 4 0 3 1 32
укупно 84.189 36.910 31.445 6.124 2.284 1.383 1.375 793 253 146 3.476