Потхиоидни мишићи

Потхиоидни мишићи (лат. musculi infrahyoidei) су група вратних мишића, која је локализована у средњем слоју предње стране вратне мускулатуре. Налазе се у пределу између подјезичне кости и горњег отвора грудног коша. У ову групу се убрајају четири парна мишића:

Потхиоидни мишићи

Инервише их вратни живчани сплет (лат. plexus cervicalis) преко тзв. вратне замке. Једини изузетак је тирохиоидни мишић, кога оживчава истомена гранчица пореклом из вратног сплета. Дејство мишића је разнолико и сложено. Ипак, сви они повлаче подјезичну кост наниже током акта гутања и говора, а такође учествују у њеном фиксирању што ствара ослонац за деловање натхиоидних мишића.

Мишићи врата
предња страна
поткожни слој платизма
површински слој стерноклеидомастоидни м.
средњи слој натхиоидни м. (двотрбушни, стилохиоидни, милохиоидни, гениохиоидни), потхиоидни м. (стернохиоидни, омохиоидни, стернотироидни, тирохиоидни)
дубоки слој преткичмени м. (предњи прави м. главе, дуги м. главе, дуги м. врата), скаленски м. (предњи, средњи, задњи, најмањи)
задња страна
први слој трапезасти м.
други слој завојни м. главе - завојни м. врата - м. подизач лопатице
трећи слој ртенични м. главе - ртенични м. врата. - полуртенични м. главе - најдужи м. главе - најдужи м. врата - бедрено-ребарни м. врата
четврти слој мали прави задњи м. главе - велики прави задњи м. главе - горњи коси м. главе - доњи коси м. главе - међуртенични м. врата - попречнортенични м. - међупопречни м. - бочни прави м. главе