Просторно културно-историјске целине од великог значаја

Списак просторно културно-историјских целина од великог значаја на територији Републике Србије:

НКД Назив Општина Насељено место и адреса
ПКИЦ 2 Стара Чаршија Гроцка Гроцка
ПКИЦ 3 Старо Градско језгро Земун Земун
ПКИЦ 6 Косанчићев венац Стари град Београд
ПКИЦ 8 Грчки шор Крушевац Крушевац
ПКИЦ 9 Пољана Лукаревина Александровац Дренча
ПКИЦ 12 Старо градско језгро Неготина Неготин Неготин
ПКИЦ 15 Старо градско језгро Крагујевац Крагујевац
ПКИЦ19 Комплекс Годовик Пожега Годовик
ПКИЦ 20 Стара чаршија у Ивањици Ивањица Ивањица
ПКИЦ 21 Чајкино брдо Врњачка Бања Врњачка Бања
ПКИЦ 27 Рурална целина са воденицама на Бистрици и Ваљавице на извору реке Бистрице Петровац Бистрице
ПКИЦ 33 Баба-Златина улица Врање Врање
ПКИЦ 41 Горња и доња Тврђава с подграђем Нови Сад Петроварадин
ПКИЦ 42 Јодна бања Нови Сад Нови Сад
ПКИЦ 43 Гробље ван употребе Нови Сад Нови Сад
ПКИЦ 44 Дворац Марцибањи-Карачоњи Нови Сад Сремска Каменица
ПКИЦ 45 Синагога Нови Сад Нови Сад Нови Сад
ПКИЦ 46 Спомен-гробље Нови Сад Нови Сад
ПКИЦ 48 Старо језгро Зрењанина Зрењанин Зрењанин
ПКИЦ 50 Старо језгро Банатског Новог Села Панчево Ново Село
ПКИЦ 51 Старо језгро Бечеја - Трг „Погача” Бечеј Бечеј
ПКИЦ 53 Градско језгро Суботица Суботица Суботица
ПКИЦ 54 Етно парк у Купинову Пећници Купиново
ПКИЦ 55 Житна Пијаца Сремска Митровица С. Митровица Сремска Митровица
ПКИЦ 56 Трг Светог Стефана Сремска Митровица С. Митровица Сремска Митровица
ПКИЦ 57 Старо језгро Ирига Ириг Ириг
ПКИЦ 58 Старо градско језгро Панчева Панчево Панчево
ПКИЦ 60 Старо језгро Сомбора - „Венац” Сомбор Сомбор

Види још уреди

Извор уреди