Редакција

процес уређивања текста

Редакција (лат. reductio поправак, поправљање), припремање текста за штампу, приправљање дијела за објављивање; обрада, прерада, језичко и правописно уједначавање свих рукописа који треба да се објаве у једној свесци или књизи, уређивање; особље које ради на једном дијелу текста (бави се обрадом и издавањем новина, часописа и књига, радијског или телевизијског програма); просторије (уредништво) у којима се налазе редактори (уредници); ново или обновљено издање самог дјела; различите варијанте неког старог текста или рукописа. [1][2]

Редакција је темељ и средиште сваке издавачке дјелатности. Редакцијом, било новинског, било књижарског, радио или телевизијског програма руководи главни редактор (уредник). Данас је прихваћено да су редакција и уредништво, редактор и уредник синоними. [3]

Референце уреди

  1. ^ Вујаклија М, Лексикон страних речи и израза, Просвета, Београд , 1954.г.
  2. ^ Група аутора, Енциклопедија лексикографског завода, Југословенски лексикографски завод, Загреб, 1962.г.
  3. ^ Група аутора, Мала енциклопедија Просвета, Просвета, Београд, 1959.г.