Фис-мол је молска лествица, чија је тоника тон фис, а као предзнак има три повисилице.

Фис-мол
ПаралелнаА-дур
Доминантнацис
Субдоминантнаха
Квинтакордфис-а-цис
Симболи акорадаfis, f♯, f♯m

Варијанте лествице

уреди

На слици испод се дају видети редом, природна, хармонска и мелодијска фис-мол лествица:

 
 
 

У хармонском молу седми тон при повишењу прелази из чистог е у еис, а у мелодијском е-молу шести тон бива повишен из чистог де у дис.

Познатија класична дела у фис-молу

уреди
Дијатонске Лествице
Предзнаци 7♭ 6♭ 5♭ 4♭ 3♭ 2♭ 1♭
-
1♯ 2♯ 3♯ 4♯ 5♯ 6♯ 7♯
Дур Ces Ges Des As Es B F
C
G D A E H Fis Cis
Мол as es b f c g d
a
e h fis cis gis dis ais
Са снизилицама
-
Са повисилицама
музичка нотацијамузичке лествицетемподинамикаартикулацијаорнаменти