1 vs. 100 или Један против сто је популарни квиз у којем се један такмичар надмеће у знању против сто других такмичара. Циљ квиза је да такмичар елиминише свих сто противника у којем случају узима одређени износ новца. Квиз је настао у продукцији Ендемола, а први пут је емитован у Холандију под именом Eén Tegen Honderd.

Правила квиза

уреди

На почетку квиза се од сто такмичара који седе на галерији случајним одабиром изабере један који ће учествовати. Он силази са галерије, специјално за квиз уређене сценографије и долази до пулта за којим се налази водитељ усмерен лицем ка осталим такмичарима. После кратког представљања такмичару се нуде на избор две области или теме од којих он бира једну на коју ће одговарати. Када водитељ постави питање прво такмичари на галерији имају рок од шест секунди да обележе тастером један од три понуђена одговора. Након тога, главни такмичар одговора на питање, а време за размишљање за њега је неограничено. Ако да погрешан одговор завршава своје учешће у квизу и одлази без освојеног новца. У супротном, ако да тачан одговор, гледа се колико је такмичара са галерије тачно одговорило. Сви они који нису дали тачан одговор се затамњују (њихове галерије се гасе) и њихови новчани износи се сабирају и дају главном такмичару. Они који су дали тачан одговор пролазе даље у други круг и све тако даље до краја.

На пример ако су на прво питање од њих 100, двадесет шест такмичара дало погрешан одговор, они испадају из даљег тока такмичења, а њихови износи се приписују главном такмичару, који сад одговара на једну од две нове понуђене области борећи се против преосталих 77 такмичара и све тако редом док не елиминише и последњег.

У случају да сви такмичари са галерије дају нетачан одговор, водитељ ће то предочити такмичару пре него што се овај одлучи да ли ће да да свој одговор. Такмичар тада има више опција на располагању. Прва је да одустане од одговорања и да задржи освојени износ новца. Такође у тој ситуацији може искористити помоћ двоструко (ако му је преостала) у којем случају да тачно одговори освојени износ може дуплирати. Најзад, ако погреши одлази без ичега.

Ако у току квиза такмичар да погрешан одговор, такмичари са галерије који су тачно одговорили деле одређени износ новца, и случајним одабиром један од њих се бира као нови такмичар.

Помоћ у квизу

уреди

Главном такмичару стоје на располагању и три помоћи или џокера. То су помоћ прескок, играј двоструко и прескок плус. Њих може користити само главни такмичар, док играчи са галерије су дужни да одговарају на свако питање без помоћи и у року од 6 секунди.

Ако искористи помоћ прескочи питање, такмичарев до тада освојени износ се преполовљује и он не добија никакав новац, чак и у случају да су неки такмичари на галерији дали погрешан одговор. Помоћ Играј двоструко такмичар може искористити кад је сигуран у одговор на питање и у том случају се његов новчани износ удвостручује. Помоћ прескок плус такмичар може искористити само у случају да елиминише 80% такмичара са галерије и тада му се као једна од две понуђене опције бира одређена област и прескок плус, где такмичар не зна која се област крије иза опције прескок плус, али му њен избор ако одговори на област која се крије иза ђокера прескок плус пружа могућност да добије још један прескок.