Дивергентна еволуција

Дивергентна еволуција је акумулација разлика између група која доводи до формирања нових врста. Она се обично јавља као резултат дифузије једне врсте у различитим и изолованим срединама које блокирају проток гена међу различитим популацијама. Тиме се омогућава диференциона фиксација карактеристика путем генетичког дрифта и природне селекције. Дифузија као база молекулске деобе се може првенствено видети по неким карактеристикама структуре и функције вишег нивоа које су лако приметне на организмима. Удови кичмењака су један од пример дивергентне еволуције. Удови многих различитих врста имају заједничко порекло, али су се донекле разишли у укупној структури и функцији.

Дарвинове зебе су јасан и чувен пример дивергентне еволуције, у којој се предачка врста раздваја у бројне врсте потомака са сличним и различитим особинама.

ЛитератураУреди