Попис становништва у Хрватској 2011.

Попис становништва у Хрватској 2011. године спроведен је од 1. до 28. априла 2011, према стању на дан 31. марта. Попис је спроведен на темељу Закона о Попису становништва и домаћинстава у Републици Хрватској 2011. године (Народне новине, број 92/10.)[1] Пописом су се обухватиле сљедеће јединице пописа: становништво, домаћинства, станови и остале стамбене јединице.[2]

Државни завод за статистику објавио је резултате крајем децембра 2012. године. Они се односе на број становника према полу, старости, држављанству, народности, вјери и матерњем језику. Остале податке Пописа 2011, Државни завод за статистику планира да објави накнадно током 2013. године.[1]

Резултати Уреди

По попису становништва 2011. године на површини од 56.542 км² у Хрватској је живјело 4.284.889 становника. Густина насељености је 75,8 становника/км².[1]

Национална припадност Уреди

По методолошким објашњењима Државног завода за статистику, народност је дефинисана као обиљежје које означава припадност појединца народу или етничкој групи. Народност се тумачи и као осјећај припадности друштвеној заједници (народу) коју обиљежава етничко, језично и културно сродство њезиних припадника те свијест о цјеловитости властите заједнице и њезине посебности у односу према другим таквим заједницама.[1]

Попис становништва у Хрватској 2011. године[1]
Народ Број
становника
%
Хрвати 3.874.321 90,42%
Албанци 17.513 0,41%
Аустријанци 297 0,01%
Бошњаци 31.479 0,73%
Бугари 350 0,01%
Црногорци 4.517 0,11%
Чеси 9.641 0,22%
Италијани 17.807 0,42%
Мађари 14.048 0,33%
Македонци 4.138 0,10%
Немци 2.965 0,07%
Пољаци 672 0,02%
Роми 16.975 0,40%
Румуни 435 0,01%
Руси 1.279 0,03%
Русини 1.936 0,05%
Словаци 4.753 0,11%
Словенци 10.517 0,25%
Срби 186.633 4,36%
Турци 367 0,01%
Украјинци 1.878 0,04%
Власи 29 <0,01%
Јевреји 509 0,01%
Остали1 8.052 0,19%
Изјаснили се у смислу вјерске припадности2 10.182 0,24%
Регионална припадност3 27.225 0,64%
Нераспоређено4 731 0,02%
Не изјашњавају се5 26.763 0,62%
Непознато5 8.877 0,21%
Укупно 4.284.889 100%
1Припадници народа, који не припадају националним мањинама Хрватске

2Изјашњавање пописника као Муслиман груписано је као вјерска припадност[3]

3Пописаници се изјаснили као Херцеговци, Далматинци, Загорци, Истријани, Приморци, Славонци, Међимурци,…[3]

4Одговор пописаника није било могуће сврстати

5Пописане особе, које се нису жељеле национално изјаснити

6Пописане особе непознате националне припадности

Матерњи језик Уреди

Попис становништва у Хрватској 2011. године[1]
Језик Број
становника
%
Хрватски 4.096.305 95,60%
Хрватскосрпски 3.059 0,07%
Албански 17.069 0,40%
Босански 16.856 0,39%
Бугарски 293 0,01%
Црногорски 876 0,02%
Чешки 6.292 0,15%
Италијански 18.573 0,43%
Мађарски 10.231 0,24%
Македонски 3.519 0,08%
Њемачки 2.986 0,07%
Пољски 639 0,01  %
Ромски 14.369 0,34%
Румунски 955 0,02%
Руски 1.592 0,04%
Русински 1.472 0,03%
Словачки 3.792 0,09%
Словеначки 9.220 0,22%
Српски 52.879 1,23%
Српскохрватски 7822 0,18%
Турски 342 0,01%
Украјински 1.008 0,02%
Влашки 14 <0,01%
Хебрејски 30 <0,01%
Остали језици 5.367 0,13%
Непознато 9.329 0,22%
Укупно 4.284.889 100%


Извори Уреди

Спољашње везе Уреди