Телеметрија

Телеметрија, позната још и као телематика је технологија која омогућава даљинско мерење и пренос информација са удаљене локације до оператора.

Појам је настао од две грчке речи теле = далеко, удаљен и метрон = мерити.

Управљачке инструкције које се користе у телеметрији називају се телекоманде.

Појам телеметрија односи са на пренос података и инструкција на даљину како бежичним технологијама (радио веза, wирелесс, ИЦ ...) тако и пренос путем различитих медија као што су: телефонска или рачунарска мрежа, оптички кабл, коаксијални кабл и друге врсте мрежа.

Телеметрија налази широку примену у области пољопривреде, управљања водама, одбране и војне индустрије, ракетне и свемирске индустрије, управљања удаљеним ресурсима, мото и аутотркама, медицини, риболовству, заштити животиња, заштити од крађе и провала и др областима.

Примена у медициниУреди

Спољашње везеУреди