Jarbol broda je visoki stub ili sistem stubova podignutih više ili manje vertikalno duž ose broda ili čamca. Njegova svrha je da nosi jedro, a daje i neophodnu visinu za navigaciju i signalizaciju.

Jedro na brodu