Jačina zvuka

Jačina ili intenzitet zvuka je jedna od veličina koja ga karakteriše.

Jačina zvuka može biti subjektivna i objektivna.

Objektivna jačinaUredi

Objektivna se definiše kao energija koja se pomoću zvučnog talasa prenosi u jediničnom vremenskom intervalu kroz jedinicu površine.

 

Pošto je snaga definisana kao rad u jediničnom vremenu objektivna jačina se može izraziti preko snage na sledeći način:  

Merna jedinica je   (vat po metru kvadratnom).

Subjektivna jačinaUredi

Jačina zvuka koja se opaža čulom sluha je subjektivna jačina.

Između nje i objektivne jačine postoji sledeća veza:  

Pritom je   objektivna jačina zvuka na pragu čujnosti.

Pri frekvenciji od 1 kHz njena vrednost je  

Merna jedinica za subjektivnu jačinu je decibel dB.

Vidi jošUredi

LiteratutraUredi

Milan O. Raspopović. Fizika za treći razred gimnazije prirodno-matematičkog smera. Zavod za udžbenike. Beograd. 2007. godina