Jednakokraki trougao

Jednakokraki trougao je trougao kod koga su dve stranice jednake. Te dve jednake stranice se obeležavaju sa (malim latiničnim slovom b) i nazivaju se kraci jednakokrakog trougla. Stranica nad kojom se nalaze kraci naziva se osnovica i obeležava sa (malim latinični slovom a). Teme C naspram osnovice naziva se vrhom jednakokrakog trougla.

Kraci i osnovica

Osobine

uredi
 • Dva ugla u ovom trouglu su jednaka — to su uglovi koji leže na osnovici
 • Visina trougla jednaka je medijani
 • Visina se poklapa sa bisektrisom i medijanom

Formule jednakokrakog trougla

uredi

Stranice trougla se mogu izračunati sledećim formulama:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Obim jednakokrakog trougla jednak je:

 •   (zbir dužina svih stranica)
 •  

Visina povučena na osnovicu   je deli na dva jednaka dela. Isto ne važi za  . Formule za određivanje ove dve visine su:

 
 

Površina se izračunava pomoću sledeće formule:

 
 
  (Heronova formula)

Uglovi se izračunavaju na sledeći način:

 •  
 •  
 •  

Spoljašnje veze

uredi