Jedrenski saraj (tur. Edirne Sarayı) je sultanska palata koja se nalazi u Jedrene se kao lovačka rezidencija. Izgrađen na inicijativu Murata II i realizovan pod upravom Mehmed II Osvajač od strane Šahbedina paše. Kontinuirano obnavljana novim paviljonima, fontanama i zgradama, palata dostiže svoj vrhunac pod vođstvom Mehmeda IV i Ćuprilići. [1][2]

Jedrenski saraj

Reference uredi