Jugozapad (engl. Southwestern United States) je region u SAD.

Podaci o ovom regionu su različiti u zavisnosti od izvora. Država obojene u tamno crveno se obično uvek računaju kao deo ovog regiona a one na pruge mogu ali i ne moraju biti delovi Jugozapada.


Sastoji se od sledećih država:


Spoljašnje veze uredi