Ljubodrag Dimić

српски историчар и универзитетски професор

Ljubodrag Dimić (Zemun, 20. februar 1956) srpski je istoričar, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i akademik SANU.[1]

Ljubodrag Dimić
Lični podaci
Datum rođenja(1956-02-20)20. februar 1956.(68 god.)
Mesto rođenjaZemun, FNR Jugoslavija
Naučni rad
Poljeistorija
InstitucijaUniverzitet u Beogradu

Biografija uredi

Ljubodrag Dimić rođen je u Zemunu 1956. godine. Studirao je istoriju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, gde je diplomirao (1980), magistrirao (1985) radom „Agitprop faza kulturne politike u Srbiji 1945-1952“ i doktorirao (1993)[2] disertacijom „Kulturna politika u Kraljevini Jugoslaviji 1929-1941“.

Od 1981. do 1985. godine radio je kao asistent pripravnik u Institutu za istoriju radničkog pokreta Srbije (danas Institut za noviju istoriju Srbije).[2] Za asistenta na Katedri za istoriju Jugoslavije izabran je 1985, za docenta 1993[2], za vanrednog profesora 1998. i za redovnog profesora 2002. godine. Od 2003. do 2005. godine bio je upravnik Odeljenja za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu.[3]

Član je odbora za istoriju XX veka SANU. Jedan je od osnivača Centra za savremenu istoriju Jugoistočne Evrope, osnivač i rukovodilac Centra za istoriju Jugoslavije i Hladnog rata. Angažovan je u radu redakcija više istorijskih časopisa. Vodio je državnu Komisiju za istinu i pomirenje (2001). Počasni je član Centra za istraživanja Hladnog rata u Londonu.[3]

Novembra 2012. godine imenovan je za dopisnog člana SANU.[1] Od 8. novembra 2018. je redovni član SANU.[1]

Bibliografija uredi

Odabrana dela:

Važnije rasprave i članci uredi

 • Dimić, Ljubodrag (1994). „Država, integralno jugoslovenstvo i kultura: Prilog istoriji šestojanuarske diktature 1929-1931”. Književnost: Mesečni časopis (1-3): 171—207. 
 • Dimić, Ljubodrag (1998). „Josip Broz, Nikita Sergejevič Hruščov i mađarsko pitanje 1955-1956” (PDF). Tokovi istorije (1-4): 23—59. 
 • Dimić, Ljubodrag (1999). „Jugoslovenska država i istoriografija” (PDF). Tokovi istorije (1-4): 326—339. 
 • Dimić, Ljubodrag (2000). „From Assertions to Knowledge: Yugoslav Historiography Concerning the War of 1941-1945”. East European Studies. Seoul. 9: 257—281. 
 • Dimić, Ljubodrag (2000). „Srpsko društvo i jugoslovenska država (strukture i procesi)”. Dijalog povjesničara-istoričara. 1. Zagreb: Zaklada Friedrich Naumann. str. 127—144. 
 • Dimić, Ljubodrag (2000). „Kulturna politika u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca (mogućnosti i ograničenja)”. Dijalog povjesničara-istoričara. 2. Zagreb: Zaklada Friedrich Naumann. str. 307—324. 
 • Dimić, Ljubodrag (2000). „Vjerski činilac u jugoslovenskoj državi: Rimokatolička crkva i Srpska pravoslavna crkva”. Istorijski zapisi. 73 (1-2): 231—243. 
 • Dimić, Ljubodrag (2001). „Materijalna osnova školovanja u Kraljevini Jugoslaviji 1918-1941” (PDF). Istorija 20. veka: časopis Instituta za savremenu istoriju. 19 (1): 33—42. 
 • Dimić, Ljubodrag (2001). „Integralno jugoslovenstvo i kultura 1929-1931. godine”. Dijalog povjesničara-istoričara. 3. Zagreb: Zaklada Friedrich Naumann. str. 333—349. 
 • Dimić, Ljubodrag (2001). „Srpski kulturni klub i preuređenje jugoslovenske države”. Dijalog povjesničara-istoričara. 4. Zagreb: Zaklada Friedrich Naumann. str. 359—375. 
 • Dimić, Ljubodrag (2002). „Anahrone političke koncepcije i modernizacija - Srbija šezdesetih godina XX veka: Otvaranje pitanja”. Dijalog povjesničara-istoričara. 5. Zagreb: Zaklada Friedrich Naumann. str. 409—425. 
 • Dimić, Ljubodrag (2002). „Dunavska banovina”. Nastava istorije. 8 (15): 111—119. 
 • Dimić, Ljubodrag (2002). „U Kraljevini SHS/Jugoslaviji (1918—1941)”. Ministarstvo i ministri policije u Srbiji 1811-2001. Beograd: Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije. str. 74—108. 
 • Dimić, Ljubodrag (2003). „Tito and Krushchev 1953-1956: Coming together, reconciliation, disappointment”. Journal of Central & East European Studies. Seoul. 5 (2): 423—456. 
 • Dimić, Ljubodrag (2003). „Prosveta u Kraljevini Jugoslaviji”. Obrazovanje kod Srba kroz vekove. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. str. 211—231. 
 • Dimić, Ljubodrag (2003). „Rat i istoriografija”. Okrugli sto Kraljevo oktobra 1941. Kraljevo: Narodni muzej. str. 197—220. 
 • Dimić, Ljubodrag (2004). „Titovo putovanje u Indiju i Burmu 1954-1955: Prilog za istoriju Hladnog rata” (PDF). Tokovi istorije (3-4): 27—54. 
 • Dimić, Ljubodrag (2004). „Ideologija i kultura u Jugoslaviji 1945-1955: Vreme, ljudi, institutcije, politika”. Jugoslavija v Hladni vojni. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino. str. 449—486. 
 • Dimić, Ljubodrag (2005). „Dve slike prosvete u Srbiji 20. veka”. Dva veka obrazovanja u Srbiji: Obrazovne i vaspitne ideje i ličnosti u Srbiji od 1804. do 2004. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja. str. 213—244. 
 • Dimić, Ljubodrag (2005). „Istoriografija o ratu u Jugoslaviji (1941—1945)”. Spomenica Istorijskog arhiva "Srem". 4: 9—29. 
 • Dimić, Ljubodrag (2005). „Kosovo kao sudbina”. Pisac i istorija: Zbornik radova o Dobrici Ćosiću i njegovim delima. Beograd: Srpska književna zadruga. str. 255—266. 
 • Dimić, Ljubodrag (2005). „Ministarski saveti Kraljevine Jugoslavije 1918-1941”. Vlade Srbije 1805-2005. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. str. 245—272. 
 • Dimić, Ljubodrag (2005). „Ban Svetislav-Tisa Milosavljević, kulturne prilike i kulturna politika u Vrbaskoj banovini 1929-1934”. Svetislav-Tisa Milosavljević: Zbornik. Banja Luka: Institut za istoriju. str. 151—173. 
 • Dimić, Ljubodrag (2005). „U potrazi za alternativom: Isečak iz spoljne politike Jugoslavije 1953-1955. godine”. Dijalog povjesničara-istoričara. 9. Zagreb: Zaklada Friedrich Naumann. str. 397—415. 
 • Dimić, Ljubodrag (2005). „Ideology and culture in Yugoslavia (1945—1955)”. Velike sile i male države u hladnom ratu 1945-1955: Slučaj Jugoslavije. Beograd: Filozofski fakultet. str. 303—320. 
 • Dimić, Ljubodrag (2005). „Serbien und Jugoslawien (1918—1941)”. Österreichische Osthefte. 47 (1-4): 231—264. 
 • Dimić, Ljubodrag (2005). „Influence culturelle française dans le Royaume de Yugoslavie”. Međunarodni naučni skup Srpsko-francuski odnosi 1904-2004. Beograd: Arhiv Srbije. str. 57—72. 
 • Dimić, Ljubodrag (2005). „Pogled iz Beograda na Čehoslovačku 1968. godine” (PDF). Tokovi istorije (3-4): 205—232. 
 • Dimić, Ljubodrag (2007). „Istorijski izvori i istorijsko mišljenje: Kako su američke obaveštajne službe videle Jugoslaviju 50-ih i 60-ih godina XX veka” (PDF). Tokovi istorije (3): 173—190. 
 • Dimić, Ljubodrag (2008). „Istoriografski putokazi: Istoriografsko nasleđe o spoljnoj politici Jugoslavije u Hladnom ratu”. Spoljna politika Jugoslavije 1950-1961: Zbornik radova. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije. str. 25—46. 
 • Dimić, Ljubodrag (2008). „Srpsko društvo i jugoslovenska država 1918/1941” (PDF). Kultura polisa: Časopis za negovanje demokratske političke kulture. 5 (8-10): 4—46. Arhivirano iz originala (PDF) 29. 03. 2019. g. Pristupljeno 13. 04. 2019. 
 • Dimić, Ljubodrag (2008). „Godina 1968 - ishodište nove jugoslovenske spoljnopolitičke orijentacije”. 1968 - četrdeset godina posle. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije. str. 339—375. 
 • Dimić, Ljubodrag (2008). „Historiography on the Cold War in Yugoslavia: From Ideology to Science”. Cold War History. 8 (2): 285—297. 
 • Dimič, Lюbodrag; Čavoški, Йovan (2010). „Političeskiй krizis v Čehoslovakii i obщestvennaя mыslь Юgoslavii”. 1968 god: "Pražskaя vesna": Istoričeskaя retrospektiva. Moskva: Institut slavяnovedeniя RAN. str. 265—297. 
 • Dimić, Ljubodrag (2010). „Josip Broz Tito i jugoslovenski pogled na Evropu”. Jugoslavija u Hladnom ratu: Prilozi istraživanjima: Zbornik radova. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije. str. 183—205. 
 • Dimić, Ljubodrag (2011). „Yugoslav-Soviet Relations: The View of the Western Diplomats (1944—1946)”. The Balkans in the Cold War: Balkan Federations, Cominform, Yugoslav-Soviet Conflict. Beograd: Institute for Balkan Studies. str. 109—140. 
 • Dimić, Ljubodrag (2012). „Josip Broz Tito, Yugoslav policy and the formation of the concept of European security, 1968-1975”. From Helsinki to Belgrade: the First CSCE follow-up meeting and the crisis of détente. Bonn: Bonn University Press. str. 59—81. 
 • Dimić, Ljubodrag (2012). „27. mart 1941. - sećanja, tumačenja, istraživanja i udžbenička literatura”. 27. mart 1941. sedamdeset godina kasnije: Zbornik radova. Beograd: Institut za savremenu istoriju. str. 101—112. 
 • Dimić, Ljubodrag (2012). „Odlazak sa Mauricijusa: Britanci i Milan Stojadinović (1945—1948)”. Glas SANU. 420 (16): 495—518. 
 • Dimić, Ljubodrag (2013). „Pavle Beljanski u jugoslovenskoj diplomatiji (1919—1941)”. Naučni skup posvećen Pavlu Beljanskom (1892—1965). Novi Sad: Spomen-zbirka Pavla Beljanskog. str. 58—67. 
 • Dimić, Ljubodrag (2013). „Jugoslavija i Alžir 1961-1965”. Jugoslavija-Alžir: Zbornik radova sa naučne konferencije. Beograd: Arhiv Jugoslavije. str. 49—80. 
 • Dimić, Ljubodrag (2013). „Istorija srpske diplomatije: Otvaranje istoriografske teme”. Dva veka moderne srpske diplomatije. Beograd: Balkanološki institut SANU. str. 305—325. 
 • Dimič, Lюbodrag (2014). „Serbы i Horvatы v Юgoslavii (1918—1945): Opit sovmestnoй žizni mifa i relьnosti”. Slavяnskie dialogi na granice Evropы i Azii: Istoričeskaя pamяtь. Ekaterinburg: Ministerstvo obrazovaniя nauki Rossiйskoй Federacii. str. 252—266. 
 • Dimić, Ljubodrag (2013). „Prosvetna i kulturna politika vlade Milana Stojadinovića i njeni kritičari (1935—1938)”. Milan Stojadinović: Politika u vreme globalnih lomova. Beograd: Zavod za udžbenike. str. 163—207. 
 • Dimić, Ljubodrag (2013). „Sima Marković i jugoslovenska stvarnost”. Društveno-politička i naučna misao i delatnost Sime Markovića. Beograd: SANU. str. 57—74. 
 • Dimić, Ljubodrag (2014). „Veština politike: Prvi susret Josipa Broza Tita i Leonida Iliča Brežnjeva (24. septembar - 5. oktobar 1962)”. Umetnost i njena uloga u istoriji: Između trajnosti i prolaznih -izama. Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet. str. 371—387. 
 • Dimič, Lюbodrag (2014). „Юgoslavsko-sovetskie otnošeniя v načale 60-h gg. XX v.”. Iz istorii Serbii i russko-serbskih svяzeй 1812-1912-2012. Moskva: Institut slavяnovedeniя RAN. str. 312—343. 
 • Dimić, Ljubodrag (2014). „Ruski emigranti u kulturnom i naučnom životu Kraljevine SHS i Kraljevine Jugoslavije”. Ruski nekropolj u Beogradu: Znamenje istorijskog prijateljstva. Beograd: Institut za politički i ekonomski dijalog. str. 87—104. 
 • Dimić, Ljubodrag (2015). „Srbija i Prvi svetski rat - protivrečnosti epohe i uzroci sukoba”. Srbija i geopolitičke prilike u Evropi 1914. godine. Beograd: Institut za političke studije. str. 11—38. 
 • Dimić, Ljubodrag (2015). „Srpska istoriografija o Prvom svetskom ratu”. Srbi i Prvi svetski rat 1914-1918. Beograd: SANU. str. 583—607. 
 • Dimić, Ljubodrag (2016). „Jugoslovenski državni vrh i politička smena Nikite Sergejeviča Hruščova”. Srbija i Rusija 1814-1914-2014: Međunarodni naučni skup. Beograd: SANU. str. 371—398. 
 • Dimić, Ljubodrag (2016). „Yugoslavia and Security in Europe during the 1960s (Views, Attitudes, Initiatives)” (PDF). Tokovi istorije (3): 9—42. 
 • Dimić, Ljubodrag (2017). „Jugoslovensko-čehoslovačke kulturne veze (1918—1938): Proklamovano i stvarno”. Od Moravy k Moravě: Od Morave do Morave. 3. Brno-Novi Sad: Matice moravská, Matica srpska. str. 291—308. 
 • Dimić, Ljubodrag (2017). „Zapostavljanje srpskog nacionalnog pitanja u Hrvatskoj 50-ih i 60-ih godina HH veka”. Spomenica akademiku Čedomiru Popovu. Novi Sad: Matica srpska. str. 243—285. 
 • Dimić, Ljubodrag (2017). „Epilog: Kriza, raspad i razbijanje Jugoslavije”. Srbi i propast Jugoslavije: Priručnik. Beograd: Zavod za udžbenike. str. 211—225. 
 • Dimić, Ljubodrag (2018). „Povratak u Evropu: Jugoslavija i pitanje evropske bezbednosti krajem 60-ih i početkom 70-ih godina XX veka”. Glas SANU. 428 (18): 63—95. 
 • Dimić, Ljubodrag (2018). „Poslednji susret Leonida Iljiča Brežnjeva i Josipa Broza Tita (Moskva, 16-21. maj 1979. godine)”. Rusija/SSSR i državnost Srbije/Jugoslavije. Beograd: Istorijski institut. str. 323—351. 
 • Dimić, Ljubodrag (2018). „Alojzije Stepinac: Student of the Collegium Germanicum (1924—1931)” (PDF). Tokovi istorije (3): 11—32. 

Reference uredi

 1. ^ a b v „SANU, članstvo”. Arhivirano iz originala 12. 12. 2013. g. Pristupljeno 10. 12. 2013. 
 2. ^ a b v „Ljubodrag Dimić”. knjizara.com. Pristupljeno 29. 1. 2024. 
 3. ^ a b „Stubovi kulture, Ljubodrag Dimić”. Arhivirano iz originala 14. 12. 2013. g. Pristupljeno 10. 12. 2013. 

Literatura uredi

 • "Dimić Ljubodrag", u: Enciklopedija srpske istoriografije, Beograd 1997, str. 352.

Spoljašnje veze uredi