Ljuska (računarstvo)

U računarstvu, ljuska je program koji predstavlja korisničko okruženje kao interfejs za pristup ostalim uslugama računarskog sistema, poput pokretanja programa, kretanja kroz datotečni sistem, itd. Ovaj izraz se u širem smislu može primeniti i na aplikacije, i može da podrazumeva bilo koji softver koji je izgrađen „oko“ određene komponente, kao što su ljuske veb-pretraživača koje omogućavaju pregled stranica napisanih u jeziku HTML. Reč „ljuska“ potiče od engleske reči shell.

Ljuske operativnih sistema se obično dele u dve kategorije: ljuske koje pružaju okruženje u obliku komandne linije (engl. command line interface), i grafičke ljuske, tj. ljuske koje pružaju grafičko korisničko okruženje (engl. graphical user interface, GUI).

Relativne prednosti grafičkih i ljuski sa komandnom linijom su često predmet diskusija. Sa jedne strane se ističe da se mnoge operacije mogu obaviti brže u komandnoj liniji, poput premeštanja i kopiranja datoteka i direktorijuma, automatizacije pomoću jezika ljuske itd. dok se sa druge strane ističe jednostavnost i intuitivnost grafičkog okruženja, te lakoća učenja. Izbor uglavnom zavisi od potreba korisnika. Na serverima koji se najviše koriste za transfer podataka i procesiranja sa ekspertskom administracijom, verovatno je bolji izbor komandne linije. Sa druge strane, grafičko okruženje će ponekad biti korisnije na računaru koji se koristi za ručnu obradu slika, video-snimaka itd. Najčešće je najbolje napraviti dobru kombinaciju obe vrste ljuske.

Moderne verzije Majkrosoftovog operativnog sistema Vindous zvanično isporučuju samo Vindous eksplorer kao svoju ljusku. Eksplorer pruža uobičajenu radnu površinu, startni meni, traku sa procesima, kao i funkcije za rad sa datotekama i servisima operativnog sistema.

Mnogi korisnici koji su bili nezadovoljni interfejsom Vindous eksplorera su razvili programe koji menjaju njegovu funkcionalnost i izgled, ili ga u potpunosti zamenjuju. Program WindowBlinds, proizvođača StarDock, je dobar primer programa koji menja izgled Vindous eksplorera. LiteStep, GeoShell i BB4Win su primeri zamene za ovu ljusku.

Vidi još uredi