Abiešu je bio vladar Prve vavilonske dinastije. Prema donjoj hronologiji, vladao je od 1648. do 1620. godine p. n. e.

Vladavina uredi

Abiešu je bio sin i naslednik Šamsu-Ilune. Njegov deda bio je čuveni vavilonski osvajač Hamurabi. Abiešu nije uspeo povratiti teritorije koje je njegov otac izgubio. Iz sačuvanih zapisa se vidi da je njegova glavna delatnost bila čišćenje kanala zapuštenih u ratovima i obnova hramova. Nasledio ga je sin Ami-ditana.

Kraljevi Prve vavilonske dinastije uredi

Literatura uredi

  • Istorija starog veka 1 - dr Momir Jović(106)