Avgust (titula)

владарска титула

Avgust (lat. Augustus) je latinska reč koja znači „veličanstveni“ ili „uzvišeni“, a koja se koristila kao jedna od titula za rimske careve. Prvi ju je koristio Oktavijan kada je godine 27. p. n. e. dobio titulu princeps i time formalno dotadašnju Republiku pretvorio u Carstvo. Oktavijan je insistirao upravo na toj tituli, odbivši predlog Senata da ga se preimenuje u Romula, a nakon te odluke ga se zvalo isključivo Cezarom Avgustom, a ne više Oktavijanom. Iako su tu titulu koristili i kasniji carevi, tek ju je Dioklecijan pred kraj 3. veka počeo koristiti kao deo svoje službene titule. Njen grčki ekvivalent, korišćen u istočnom delu Carstva, bio je sebastos i, ređe, augoustos.

Rimska kovanica s likom cara Dioklecijana i titulom Augustus

Za razliku od nekih ranijih rimskih carskih titula kao što su cezar, imperator ili princeps, avgust nije poslužila kao osnova za titule u kasnijem periodu. Umesto toga postala uobičajeno ime, odnosno naziv za 8. mesec u kalendarskoj godini.

Izvori uredi