Agnec.

Agnec (staroslovenski: «jagnje») je središnji deo prosfore (kvasnog hleba), krstoliko označen grčkim slovima IS XC NI KA (Isus Hristos pobeđuje) Agnec se kopljem iseca iz prosfore i prinosi na evharistiji, kako bi postao telo i krv Hristova od čega se verni pričešćuju.

Simbolički prikazuje Isusa Hrista, koji kao jagnje (agnec) uzima grehe sveta na sebe i strada radi spasenja istog.

Latinski ekvivalent u katoličkoj crkvi je Agnus Dei (Jaganjac Božji), što označava Hrista kao pomirbenu žrtva ili misnu molitvu pre pričesti.

Spoljašnje vezeUredi