Advokatska komora Republike Srpske

Advokatska komora Republike Srpske je nezavisna i samoupravna organizacija advokata čija se kancelarija ili advokatsko društvo nalaze u Republici Srpskoj. Sjedište je u Banjoj Luci.

OrganiUredi

Organi Advokatske komore Republike Srpske su: Skupština, predsjednik, Izvršni odbor, zbor advokata, Disciplinski sud, disciplinski tužilac, Komisija za kontrolu finansijskog i materijalnog poslovanja i sva druga tijela predviđena Statutom.[1]

Skupština Advokatske komore je delegatska. Delegate biraju zborovi advokata Advokatske komore tako da se na svakih deset advokata zbora bira jedan delegat. Pored toga, Organizacija stručnih saradnika za pravne poslove i advokatskih pripravnika bira po jednog svog delegata u Skupštinu.[2]

Predsjednik Advokatske komore predstavlja i zastupa Komoru.

Izvršni odbor je izvršni organ Skupštine Advokatske komore. Ima 11 članova. Predsjednik Advokatske komore i predsjednici zborova advokata su članovi Izvršnog odbora po funkciji.[3]

Zbor advokata je neposredni oblik ostvarivanja prava i izvršavanja dužnosti advokata i advokatskih pripravnika upisanih u Imenik advokata i Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore. Zbor advokata čine svi advokati čije kancelarije imaju sjedište na teritoriji zbora. Skupštinu zbora advokata čine svi njegovi članovi.[4]

DjelatnostUredi

Advokatska komora Republike Srpske predstavlja advokate i advokatske pripravnike i izvršava sljedeće poslove:[5]

 • razvija i unapređuje advokatsku djelatnost,
 • obezbjeđuje profesionalnu samostalnost advokata,
 • donosi odluke u vezi sa sticanjem prava na bavljenje advokatskom djelatnošću i djelatnošću advokatskog pripravnika,
 • pokreće disciplinski postupak i utvrđuje disciplinsku odgovornost za povrede pravila profesionalnog ponašanja,
 • štiti prava i interese advokata, zajedničkih advokatskih kancelarija, advokatskih društava i advokatskih pripravnika,
 • organizuje i obezbjeđuje stručno usavršavanje advokata i nadgleda obuku advokatskih pripravnika,
 • sarađuje sa zakonodavnom, sudskom i izvršnom vlašću u cijeloj Bosni i Hercegovini,
 • posreduje (medijacija) između advokata i njihovih stranaka,
 • sarađuje sa državnim i međunarodnim organizacijama, institucijama i udruženjima, i
 • sarađuje sa Advokatskom komorom Federacije Bosne i Hercegovine, advokatskim komorama stranih država, regionalnim i međunarodnim advokatskim udruženjima.

Vidi jošUredi

IzvoriUredi

 1. ^ Član 13. Zakona o advokaturi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 30/07 i 59/08)
 2. ^ Član 14. Zakona o advokaturi Republike Srpske
 3. ^ Član 19. Zakona o advokaturi Republike Srpske
 4. ^ Član 20. Zakona o advokaturi Republike Srpske
 5. ^ Član 9. Zakona o advokaturi Republike Srpske

Spoljašnje vezeUredi