Administrativna podela Finske

Republika Finska područno je podeljena na 19 okruga, koji predstavljaju prvi stepen lokalne samouprave. Dalje se okruzi podokruge, a oni na opštine.

Okruzi Finske Uredi

Opštine Finske Uredi

Drugostepena podela Finske je na opštine (fin. kunta, šved. kommun). Osnovne nadležnosti opština su: komunalne delatnosti, osnovno zdravstvo, osnovno školstvo, mesna izgradnja.

Godine 2012. postojalo je 336 opština u Finskoj, od čega njih 108 nazivaju i gradovima. Suštinske razlike u načinu njihovog ustrojstva nema, već je naziv više ceremonijalne prirode. U prošlosti je razlika postojala.

Zvaničan jezik u opštinama: Pored finskog jezika, zvaničnog na nivou države, u 19 opština zvaničan jezik je isključivo švedski (mahom na Olandskim ostrvima), 43 opštine su dvojezične (22 sa švedskom većinom i 21 sa finskom većinom).