Alijanse avio-kompanija

Savez avio-kompanija je sporazum između dve ili više avio-kompanije u kom avio-kompanije imaju priliku da zajedno koriste avione i nude dalje destinacije. Tri najveća saveza su Star alajans, Skajtim i Vanvorld.

Svetske savezeUredi

Tri najveće saveze su:

Star alajans SkajTim Vanvorld
Putnika godišnje¹ 455,5 miliona 428 miliona 319,7 miliona
Odredište¹ 912 841 692
Udeo u tržištu² 25,1 % 20,8 % 14.9%
Članovi¹ Adrija ervejz (JP)
Azijana erlajns (OZ)
ANA (NH)
Blu1 (KF)
BMI (BD)
Er Kanada (AC)
Er Novi Zeland (NZ)
Er Čajna (CA)
Ju-Es ervejz (US)
Junajted erlajns (UA)
Kroacija erlajns (OU)
LOT Poliš erlajns (LO)
Lufthanza (LH)
Ostrijan erlajns (OS)
Saut Afrikan ervejz (SA)
Svis internašonal er lajns (LX)
Singapur erlajns (SQ)
SAS (SK)
Spaner (JK)
TAP Portugal (TP)
Taj ervejz internašonal (TG)
Turkiš erlajns (TR)
Šangai erlajns (FM)
Aeromeksiko (AM)
Aeroflot (SU)
Alitalija (AZ)
Delta (DL)
Er Juropa (UX)
Er Frans (AF)
Kenija ervejz (KQ)
KLM (KL)
Kontinental (CO)
Kopa erlajns (CM)
Korijan er (KE)
Nortvest (NW)
Čajna sadern erlajns (CZ)
ČSA (OK)
Amerikan erlajns (AA)
Britiš ervejz (BA)
Iberija (IB)
Džapan erlajns (JAL)
Katej Pacifik (CX)
Kvantas (QF)
LAN (LA)
Malev (MA)
Rojal Jordejnijan (RJ)
Finer (AY)
Mrežne jačine¹ SAD i Kanada (AC, UA, US)
Meksiko i Centralna Amerika (AC, UA, US)
Karibi (AC, US, UA)
Južna Amerika (AC, LH, LX, TP, UA, TR)
Evropa (BD, LH, TP, JK, LX, OS, SK, KF, TR)
Istoćna evropa (LO, JP, OU, TK, OS, TR)
-
Bliski istok (BD, LH, LX, OS, AI, IC, TR)
Afrika (BD, LH, SA, TP, TR)
Azija (BD, AI, IC, CA, FM, SQ, TG, NH, OZ, UA, TR)
Indija (AI, IC, TR)
Okeanija (NZ)
SAD i Kanada (DL, CO, NW)
Meksiko i Centralna Amerika (AM, CO, DL)
Karibi (DL, CO)
Južna Amerika (CM, CO, DL)
Evropa (AF, KL, AZ, OK, SU, UX)
Istoćna Evropa (OK, AZ, SU)
Rusija/ZND (SU)
Bliski istok (AF, AZ)
Afrika (AF, DL, KQ)
Azija (CZ, KE, NW, CO)
-
-
Okeanija (CO)
SAD i Kanada (AA)
Meksiko i Centralna Amerika (AA, IB)
Karibi (AA, LA)
Južna Amerika (LA, IB, AA)
Evropa (BA, AY, IB, MA)
Istoćna Evropap (MA)
-
Bliski istok (RJ)
Afrika (BA, RJ)
Azija (CX, JL)
-
Okeanija (QF, LA)
Mrežne slabosti¹ Rusija-ZND-Okeanija Okeanija, Indija Rusija-ZND, Indija
Spoljašnje veze staralliance.com skyteam.com oneworld.com

NapomeneUredi

  • Mrežne jačine se mere po kontinentima i regionima koje opslužuju avio-kompanije sa jednim ili više habova ili jaka spoljašnjost na nekoliko destinacija.
  • Mrežne slabosti se mere po kontinentima ili regionima bez habova i nekoliko letova sa bilom kom avio-kompanijom u savezu.

Kao što se vidi na tabeli, ova tri saveza prevoze 60,8% svih putnika koji putuju svake godine.