Alt (od lat. altus visok, nem. Alt, ital. Contralto, franc. Alto, hautecontre) je najdublji ženski glas koji se po visini može smestiti između muškog tenora i ženskog mecosoprana. Registar ovog glasa tipično ide od f ili g do g2, ekstremno do h♭2. [1]Glas tipično ima najveći kvalitet u opsegu а-а1, ili h-h1.

registar alta na klavijaturi

Jako visok muški glas, srodan altu, naziva se kontratenor.

Najpoznatije alt operske pevačice su: Marijan Anderson, Irina Arhipova, Ketlin Ferier i Liza Džerar.

Operske uloge uredi

Pevačice koje se mogu svrstati u ovu kategoriju su retke, a retke su i operske uloge koje su napisane za njih. Njihove operske uloge često preuzimaju mecosoprani sa niskim registrom.

* ulogu može pevati i mecosopran

Vidi još uredi

Reference uredi

  1. ^ Mišić, Milan, ur. (2005). Enciklopedija Britanika. A-B. Beograd: Narodna knjiga : Politika. str. 37. ISBN 86-331-2075-5.