Alfa (veliko slovo Α, malo slovo α; grč. άλφα [álfa]) prvo je slovo grčkog alfabeta. U sistemu grčkih brojeva ima vrednost 1. Izvedeno je iz feničanskog slova alef Aleph. Slova koja su nastala iz slova alfa uključuju latiničko A i ćiriličko A.

U srpskom jeziku slovo alfa se prenosi kao glas A (αεροδρόμιο [aerodrómio — aerodromio] — „aerodrom“).

Upotreba

uredi

Grčki jezik

uredi

U antičkom grčkom, slovo alfa je bilo izgovarano kratko i dugačko. Tamo gde postoji dvosmislenost, dugačko i kratko alfa mogu biti napisani kao: Ᾱᾱ, Ᾰᾰ.

U savremenom grčkom, dužina samoglasnika je izgubljena, i sve instance slova alfa se predstavljaju kratkim A.

Računarsko kodiranje karaktera

uredi
  • Grčko alfa / Koptsko alfa[1]
Znak Α α
Naziv u Unikodu GREEK CAPITAL LETTER ALPHA GREEK SMALL LETTER ALPHA COPTIC CAPITAL LETTER ALFA COPTIC SMALL LETTER ALFA
Vrsta kodiranja decimalna heksadecimalna decimalna heksadecimalna decimalna heksadecimalna decimalna heksadecimalna
Unikod 913 U+0391 945 U+03B1 11392 U+2C80 11393 U+2C81
UTF-8 206 145 CE 91 206 177 CE B1 226 178 128 E2 B2 80 226 178 129 E2 B2 81
Numerička referenca znaka Α Α α α Ⲁ Ⲁ ⲁ ⲁ
Numerička referenca znaka Α α
CP 437 224 E0
DOS Greek 128 80 152 98
DOS Greek-2 164 A4 214 D6
Windows 1253 193 C1 225 E1
TeX \alpha
  • Latiničko / IPA alfa
Znak ɑ ɒ
Naziv u Unikodu LATIN SMALL LETTER ALPHA LATIN SMALL LETTER TURNED ALPHA LATIN SMALL LETTER ALPHA
WITH RETROFLEX HOOK
MODIFIER LETTER
SMALL ALPHA
MODIFIER LETTER
SMALL TURNED ALPHA
Vrsta kodiranja decimalna heksadecimalna decimalna heksadecimalna decimalna heksadecimalna decimalna heksadecimalna decimalna heksadecimalna
Unikod 593 U+0251 594 U+0252 7568 U+1D90 7493 U+1D45 7579 U+1D9B
UTF-8 201 145 C9 91 201 146 C9 92 225 182 144 E1 B6 90 225 181 133 E1 B5 85 225 182 155 E1 B6 9B
Numerička referenca znaka ɑ ɑ ɒ ɒ ᶐ ᶐ ᵅ ᵅ ᶛ ᶛ
  • Matematičko / Tehničko alfa
Znak 𝚨 𝛂 𝛢 𝛼
Naziv u Unikodu APL FUNCTIONAL SYMBOL ALPHA APL FUNCTIONAL SYMBOL
ALPHA UNDERBAR
MATHEMATICAL BOLD
CAPITAL ALPHA
MATHEMATICAL BOLD
SMALL ALPHA
MATHEMATICAL ITALIC
CAPITAL ALPHA
MATHEMATICAL ITALIC
SMALL ALPHA
Vrsta kodiranja decimalna heksadecimalna decimalna heksadecimalna decimalna heksadecimalna decimalna heksadecimalna decimalna heksadecimalna decimalna heksadecimalna
Unikod 9082 U+237A 9078 U+2376 120488 U+1D6A8 120514 U+1D6C2 120546 U+1D6E2 120572 U+1D6FC
UTF-8 226 141 186 E2 8D BA 226 141 182 E2 8D B6 240 157 154 168 F0 9D 9A A8 240 157 155 130 F0 9D 9B 82 240 157 155 162 F0 9D 9B A2 240 157 155 188 F0 9D 9B BC
UTF-16 9082 237A 9078 2376 55349 57000 D835 DEA8 55349 57026 D835 DEC2 55349 57058 D835 DEE2 55349 57084 D835 DEFC
Numerička referenca znaka ⍺ ⍺ ⍶ ⍶ 𝚨 𝚨 𝛂 𝛂 𝛢 𝛢 𝛼 𝛼
Znak 𝜜 𝜶 𝝖 𝝰 𝞐 𝞪
Naziv u Unikodu MATHEMATICAL BOLD ITALIC
CAPITAL ALPHA
MATHEMATICAL BOLD ITALIC
SMALL ALPHA
MATHEMATICAL SANS-SERIF
BOLD CAPITAL ALPHA
MATHEMATICAL SANS-SERIF
BOLD SMALL ALPHA
MATHEMATICAL SANS-SERIF
BOLD ITALIC CAPITAL ALPHA
MATHEMATICAL SANS-SERIF
BOLD ITALIC SMALL ALPHA
Vrsta kodiranja decimalna heksadecimalna decimalna heksadecimalna decimalna heksadecimalna decimalna heksadecimalna decimalna heksadecimalna decimalna heksadecimalna
Unikod 120604 U+1D71C 120630 U+1D736 120662 U+1D756 120688 U+1D770 120720 U+1D790 120746 U+1D7AA
UTF-8 240 157 156 156 F0 9D 9C 9C 240 157 156 182 F0 9D 9C B6 240 157 157 150 F0 9D 9D 96 240 157 157 176 F0 9D 9D B0 240 157 158 144 F0 9D 9E 90 240 157 158 170 F0 9D 9E AA
UTF-16 55349 57116 D835 DF1C 55349 57142 D835 DF36 55349 57174 D835 DF56 55349 57200 D835 DF70 55349 57232 D835 DF90 55349 57258 D835 DFAA
Numerička referenca znaka 𝜜 𝜜 𝜶 𝜶 𝝖 𝝖 𝝰 𝝰 𝞐 𝞐 𝞪 𝞪

Reference

uredi
  1. ^ „Character Encodings”. Pristupljeno 14. 11. 2013.