Ami-Ditana je bio vladar Prve vavilonske dinastije. Prema donjoj hronologiji, vladao je od 1620. do 1583. godine p. n. e.

Vladavina Uredi

Ami-Ditana je na prestolu nasledio svoga oca Abiešu. O njegovoj vladavini nije sačuvano mnogo podataka. Poznato je da je pokretao dva vojna pohoda od kojih je jedan bio usmeren na Primorsku dinastiju formiranu za vreme vladavine Šamsu-Ilune. U pohodu je uspeo razrušiti utvrđenja primorskog kralja Damikiliša II. Nasledio ga je sin Ami-saduka.

Kraljevi Prve vavilonske dinastije Uredi

Literatura Uredi

  • Istorija starog veka 1 - dr Momir Jović(106)