Amputacija Hrvatske

Amputacija Hrvatske je bila politička ideja u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, sa ciljem da se Hrvatska izdvoji iz zajedničke države.

Ideja

uredi

Izbori za narodne poslanike 1923. godine ojačali su HRSS toliko da više ni dvor ni radikali nisu ćutke mogli preći preko toga. Iz krugova bliskih vrhu Radikalne stranke čuli su se glasovi da se sa Hrvatima više ne može. Iz dana posle martovskih izbora potiče brošura, štampana u Zagrebu, pod naslovom „Amputacija“. U njoj se izlaže ideja o otcepljenju Hrvatske od srpskih zemalja. U toj brošuri je i karta sa granicama Velike Srbije. Sve jugoistočno od amputacijske linije (od Virovitice do Siska i od Karlovca rekom Kupom do mora) predstavljalo bi Veliku Srbiju. Ideju o amputaciji osuđivali su svi centralistički orijentisani političari, ali i federalisti. Ideja se ponovo javlja 1928. godine, nakon atentata Puniše Račića u Skupštini. Aleksandar Karađorđević predložio je da linija razgraničenja ide putem Barč-Virovitica-Daruvar-Pakrac-Novska-Duvica-Bosanski Novi i uz reku Unu i Šibenik. Vlatko Maček, naslednik ubijenog Stjepana Radića, odbio je ovaj predlog. Predlog je odbio i Svetozar Pribićević, potpredsednik Seljačko-demokratske koalicije. Ideje o amputaciji Hrvatske ne javljaju se nakon zavođenja Šestojanuarske diktature.

Izvori

uredi