Andrejin krst čine dve linije iste dužine, ukrštene u obliku ćiriličnog slova H i u stvari u osnovi predstavlja grčki krst okrenut za 45°. Naziv je dobio po apostolu Andreju Prvozvanom, koji je razapet na takvom krstu. Predstavlja rasprostranjen oblik u heraldici i veksilologiji. U saobraćaju se koristi kao saobraćajni znak koji najavljuje železničku prugu bez rampe, te traži posebnu opreznost prilikom prelaska iste. Ako postoji više koloseka onda se broj krstova povećava na broj koloseka koji postoje.

Vidi još

uredi