Aneksija

Aneksija (lat. ad – ka, nexus – spajanje) je prisvajanje tuđe zemaljske oblasti; promena suverenosti nad jednoj oblasti ili delom oblasti. Anektiranu oblast ne vezuju više ugovori koje je zaključila ranija država, već ugovori koje je zaključila država što vrši aneksiju. Izuzetak se čini u pogledu ugovora vezanih za zemljište (službenost, razgraničenje i tome sl.). Država koja je izvrši, nasleđuje imovinu i uzima na sebe dugove ranije države, a u slučaju aneksije jednoga dela države, vrši se srazmerna podela dugova. Aneksija ima dejstva i na sudske presude i sporove u toku, jer stanovništvo gubi dotadašnje državljanstvo i stiče državljanstvo nove države. Postoje i izuzeci od ovog načela, kada je stanovništvu ponuđena opcija izbora državljanstva.

Potvrda o aneksiji u Sijetlu.

Nakon Drugog svetskog rata retki su primeri aneksije. U srpskoj istoriji najpoznatija je aneksija Bosne i Hercegovine Austrougarskoj.

LiteraturaUredi