Antiklinala

У геологији, врста набора у облику лука.

Antiklinala je naborni oblik koji u jezgru ima najstarije slojeve. Za naborni oblik konveksan naviše upotrebljava se termin antiforma. Antiklinala je obično (sem kada nabor nije prevrnut), konveksna naviše. Ali, za pouzdanu determinaciju karaktera nabornog oblika, moraju se istražiti odnos relativne starosti jedinica koje ga izgrađuju.

Šematizovan izgled antiklinale
Antiklinala

Antiklinorijum predstavlja složenu (kilometarskih razmera) antiformnu strukturu najvišeg reda, koju izgrađuju sistemi nabora nižeg reda. S obzirom da se formira u tektonski mobilnim pojasevima, može da bude znatno deformisan kasnijim tektonskim pokretima (rasedi, navlake), magmatskim intruzijama i drugim.

Vidi još uredi

Spoljašnje veze uredi