Aorta je osnovni i najveći od svih krvnih sudova čoveka. Njen kalibar se kreće oko 25 - 27 mm. Aorta počinje aortičnim otvorom (ostium aortae) koji se nalazi na bazi leve komore. S obzirom na pravac i položaj na aorti se razlikuje nekoliko delova.:

Aorta
Presek svinjske aorte pokazuje neke od odlazećih arterija.

U nivou IV lumbalnog pršljena aorta se završava podelom na:

Aorta izlazi iz leve komore prvo nagore pa napred, pa se izvija gradeći luk (arcus aortae) i silazi levo nadole ka 4. leđnom kičmenom pršljenu, odakle se spušta vertikalno do 4. slabinskog kičmenog pršljena.