Kleopa je bio jedan od sedamdesetorice apostola, ličnost ranog hrišćanstva opisana u Novom zavetu, u Jevanđelju po Jovanu (19:25). Bio je mlađi brat Pravednog Josifa, zaručnika Presvete Bogorodice.

Apostol Kleopa

U istom Jevanđelju stoji da su pored krsta na kome je Hrist bio raspet stajali njegova majka Bogorodica Marija i njena sestra Marija Kleopina (njegova supruga) i Marija Magdalena.

Kleopa je zajedno sa apostolom Lukom bio pratilac Vaskrslog Spasitelja na putu u Emaus.

Crkveno predanje govori da je ubijen od strane Jevreja zbog svoje vere u Vaskrsloga Hrista, u Emausu, u onoj kući u kojoj je, zajedno sa svetim Lukom, prepoznao Gospoda pri lomljenju hleba.

Pravoslavna crkva ga proslavlja 30. oktobra i 4. januara - Sabor Svetih Sedemdeset apostola.