Arat iz Sikiona

Arat (271. p. n. e. - 213. p. n. e.) bio je grčki general iz starogrčkog grada Sikion. Oslobodio je Sikion od tiranina Nikokla 251. godine p. n. e. i uključio ga u Ahajski savez.[1] To je dovelo do maksimalnog proširenja tog saveza. Bio je biran za vojskovođu više puta. Kad je dobio podršku Ptolemeja III usmerio je svoja nastojanja na oslobađanje Peloponeza od Makedonije. Došavši u sukob sa Spartom, kada su Spartanci porazili njegovu vojsku i skoro potpuno uništili gradove koje su pripadale Ahajskom savezu, on je sklopio savez sa makedonskim kraljem Antigona III Dosona, i nanio Spartancima težak poraz u bici kod Selasije 222. godine p. n. e.. Posle Antigonosove smrti 222. p. n. e. Arat nije mogo da dođe do savezničkog sporazuma sa Antigonovim naslednikom, Filipom V, koji je hteo da pretvori Ahajski savez u makedonskog vazala. Polibije iz Megalopolja i Plutarh iz Heroneje pišu daje Filip otrovao Arata 213. p. n. e.

Arat je npisao Uspomene u 30 knjiga, u kojima opravdava svoje političke postupke. Tim delom su se služili kao izvorom Polibije i Plutarh.

ReferenceUredi

  1. ^ „Arat”. Srpska enciklopedija. Pristupljeno 17. 1. 2020. 

BibliografijaUredi