Arhangel Salatail

Ime Salatail na jevrejskom jeziku znači - molitva Bogu ili molitvenik Božji.

Архангел Салатаил

Архангел Салатаил (хебр. שאלתיאל) - je jedan od arhangela, koji se poštuju kao molitvenici Božiji. Posreduje u molitvama Bogu i motiviše ljude na molitvu.

Ovaj arhangel se pominje po imenu u biblijskoj Knjizi Jezdrinoj.

A druge noći dođe k meni Salatail, vođa naroda ... (Jezd 5:16)

Prema predanju, arhangel Salatail se javio Agaru u pustinji, kada je molio u dubokoj žalosti i to rečima: ... čuo sam za tvoju nevolju ...

Sveti arhangel Salatail prikazuje se sa licem i očima, savijen prema dole i sa rukama u molitvenom položaju presavijenih na grudima, kao što se čini pri uznođenju molitvi na istoku.

Vidi jošUredi