Arhijerejski sabor Ruske pravoslavne crkve

Arhijerejski sabor Ruske pravoslavne crkve (rus. Архиерейский Собор Русской Православной Церкви) najviša je jerarhijska vlast u Ruskoj pravoslavnoj crkvi.

Naziva se još i Osvećeni arhijerejski sabor (rus. Освященный Архиерейский Собор).

Sastav uredi

Arhijerejski sabor se sastoji iz eparhijskih i vikarnih arhijereja.[1] Predsjednik je patrijarh moskovski i sve Rusije (ili mjestobljustitelj).

Saziva ga patrijarh (ili mjestobljustitelj) i Sveti sinod Ruske pravoslavne crkve, najmanje jednom u četiri godine i pred održavanje Pomjesnog sabora. Može se sazvati i u izuzetnim slučajevima predviđenim Ustavom Ruske pravoslavne crkve. Na predlog patrijarha i Svetog sinoda ili 1/3 članova Arhijerejskog sabora — eparhijskih arhijereja može biti sazvan i vanredni Arhijerejski sabor.[2]

Sveti sinod je odgovoran za pripremu održavanja Arhijerejskog sabora i vrši ulogu Predsjedništva Arhijerejskog sabora. Sekretar Arhijerejskog sabora se bira između članova Svetog sinoda.[3]

Djelokrug uredi

Po Ustavu Ruske pravoslavne crkve (rus. Устав Русской Православной Церкви)[4] Arhijerejski sabor:[5]

 • čuva čistotu i nepovredivost pravoslavnog vjerskog učenja i normi hrišćanskog morala i tumači to učenje na osnovu Svetog pisma i Svetog predanja, uz očuvanje vjeroučiteljskog i kanonskog jedinstva sa punoćom vaseljenskog pravoslavlja;
 • čuva dogmatsko i kanonsko jedinstvo Ruske pravoslavne crkve;
 • donosi Ustav Ruske pravoslavne crkve i izmjene i dopune;
 • odlučuje o glavnim bogoslovskim, kanonskim, liturgijskim i pastirskim pitanjima koja se tiču kako unutrašnje tako i spoljašnje djelatnosti Crkve;
 • kanonizuje svece;
 • kompetentno tumači svete kanone i ostale crkvene propise;
 • izražava pastirsku zabrinutost o problemima sadašnjice;
 • određuje karakter odnosa s državnim organima;
 • predlaže Pomjesnom saboru osnivanje, reorganizaciju i ukidanje autonomnih i samoupravnih crkava;
 • potvrđuje odluke Svetog sinoda o osnivanju, reorganizaciji i ukidanju egzarhata, mitropolijskih okruga, mitropolija i eparhija, određivanju njihovih granica i naziva, a takođe potvrđuje odluke sinoda samoupravnih crkava o osnivanju, reorganizaciji i ukidanju mitropolija i eparhija;
 • potvrđuje odluke Svetog sinoda o osnivanju, reorganizaciji i ukidanju sinodalnih ustanova i drugih organa crkvene uprave;
 • pred održavanje Pomjesnog sabora — predlaže poslovnik, program, dnevni red i strukturu Pomjesnog sabora;
 • nadgleda sprovođenje odluka Pomjesnog i Arhijerejskog sabora;
 • sudi o radu Svetog sinoda, Visokog crkvenog savjeta i sinodalnih ustanova;
 • potvrđuje, ukida i mijenja zakonodavne propise Svetog sinoda;
 • propisuje postupak za sve crkvene sudove;
 • razmatra finansijske izvještaje koje podnosi Sveti sinod i načelno odobrava plan opštecrkvenih prihoda i rashoda;
 • utvrđuje nova opštecrkvena odlikovanja.

Arhijerejski sabor donosi odluke prostom većinom glasova, osim u slučajevima gdje je drugačije predviđeno saborskim poslovnikom.[6]

Sudska vlast uredi

Arhijerejski sabor vrši i crkvenosudsku vlast. Najviši je crkveni sud u Ruskoj pravoslavnoj crkvi.

On razmatra i donosi odluke:[7]

Vidi još uredi

Reference uredi

 1. ^ Glava III, član 2. Ustava Ruske pravoslavne crkve
 2. ^ Glava III, član 3. Ustava Ruske pravoslavne crkve
 3. ^ Glava III, članovi 4, 8. i 9. Ustava Ruske pravoslavne crkve
 4. ^ Ustav Russkoй Pravoslavnoй Cerkvi (5 fevralя 2013), Pristupljeno 15. 1. 2015.
 5. ^ Glava III, član 5. Ustava Ruske pravoslavne crkve
 6. ^ Glava III, član 13. Ustava Ruske pravoslavne crkve
 7. ^ Glava III, član 6. Ustava Ruske pravoslavne crkve