Atonalna muzika je muzički sistem, čije postojanje bazira na 12 tonova. Predstavlja odsustvo funkcionalne harmonije kao glavnog strukturalnog elementa.[1] Ravnopravnost između svih tih 12 tonova je baza međusobnih kombinacija svih tih tonova. Atonalnost je u stvari sviranje i komponiranje van svih mogućih postojećih muzičkih lestvica.[2][1] Arnold Šenberg je bio prvi koji je istraživao atonalnost, koja se najčešće pronalazi u modernoj klasičnoj i u eksperimentalnoj muzici.[1]

Reference Uredi

  1. ^ a b v Mišić, Milan, ur. (2005). Enciklopedija Britanika. A-B. Beograd: Narodna knjiga : Politika. str. 81. ISBN 86-331-2075-5. 
  2. ^ International Union of Pure and Applied Chemistry (1993). Quantities, Units and Symbols in Physical Chemistry, 2nd edition, Oxford: Blackwell Science. ISBN 0-632-03583-8. pp. 41. Electronic version.