Austrijska škola ekonomista je škola ekonomske misli koja smatra da je glavni uzrok ekonomskih problema mešanje države u tržišne tokove. Njihovi stavovi se smatraju prilično radikalnim zbog toga što oni svoju kritiku ne ograničavaju samo na tradicionalno državne sisteme kao što su socijalizam i komunizam, već i na široko prihvaćene mehanizme u kapitalizmu kao što su centralne banke. Jedni od najpoznatijih pobornika austrijske škole su austrijski ekonomista Ludvig fon Mizes i ekonomista i filozof Fridrih Hajek.

Jedna od najbitnijih osobina kapitalizma je postojanje poslovnih ciklusa, koji su periodi naizmeničnih promena između velikih uspona i padova. Najpoznatiji primer pada poslovnih ciklusa je velika depresija koja se desila u SAD 1929-1933. Razlozi postanka velike depresije i ekonomska politika vlade SAD tokom i posle velike depresije su jedan od najviše studiranih tema u istoriji kapitalizma. Tokom ovog perioda, berza je pala više od 80%, bruto nacionali proizvod je pao više od 30%, dok je stopa nezaposlenosti skočila preko 25%.

Jedno od najšire prihvaćenih objašnjenja velike depresije je da je izazvana restriktivnom monetarnom politikom Američke centralne banke koja nije brzo reagovala na krah berze 1929. i time veoma pogoršala njegove efekte. Pobornici ovog mišljenja smatraju da su SAD izašle iz velike depresije zbog akcija američkog predsednika Frenklina Ruzvelta koji je sproveo u praksu ekonomsku politiku sledeći kejnzijanizam.

Pobornici austrijske škole smatraju da je velika depresija direktno izazvana veoma labavom monetarnom politikom Američke centralne banke tokom 1920-ih godina koja je dovela do veoma velikog povećanja količine novca i kredita u sistemu. Ovaj period je u američkoj istoriji poznat kao „besne dvadesete“ („roaring twenties“). Austrijska škola smatra da su sve krize u kapitalizmu izazvane suviše labavom monetarnom politikom u prethodnom usponu.

Spoljašnje veze

uredi

  Mediji vezani za članak Austrijska škola na Vikimedijinoj ostavi