Bekerel

мерна јединица

Bekerel (engl. becquerel; simbol: Bq) izvedena je jedinica SI sistema koja se definiše kao aktivnost količine radioaktivnog materijala gde se jedno jezgro raspada u sekundi. Bekerel je, stoga, ekvivalentan s-1. Starija jedinica radioaktivnosti je bila kiri (Ci), definisana kao 37×109 bekerela ili 37 GBq.

Nazvan je po Anriju Bekerelu, koji je delio Nobelovu nagradu s Marijom Kiri zbog njihovog rada u otkrivanju radioaktivnosti.

Za fiksiranu masu radioaktivnog metala, broj bekerela se menja vremenom. Pod nekim okolnostima, količine radioaktivnog materijala su date posle nekog vremena za podešavanje. Na primer, može da se uzme desetodnevna podešena cifra, tj. količina radioaktivnosti koja će i dalje biti prisutna posle deset dana. Ovo sklanja naglasak sa kratkovekovnih izotopa.

Nameravalo se da se bekerel koristi u SI-ju, umesto recipročne sekunde, kao jedinica merenja aktivnosti. Ovo je posebno uvedeno zbog opasnosti po ljudsko zdravlje koje mogu da proisteknu usled grešaka vezane za recipročnu sekundu. Koristeći bekerel, aktivniji izvor ima veći broj (pa je i opasnije). Koristeći 1/s ili s kao sekundu može da dovede do konfuzije.

LiteraturaUredi