Beseda (lat. oratio, stsl. besьda - uglavnom u smislu grč. όμιλία ili ređe λόγος), u antici predstavlja vid govorničke veštine, koju kodifikuju Aristotel, Ciceron, Kvintilijan i drugi.

Takođe, u slovenskoj kulturi, ranije predstavlja naziv za vizantijski književni rod homiliju ili dijalog. Odatle i trajno značenje ove reči kao stručnog izraza pravoslavnog propovedništva: crkvena propoved na određenu biblijsku temu, propoved u kojoj se tumači biblijska priča i pouka. Značenje se ponekad proširuje i na svaku tematsku propoved.

U svakodnevnoj, kolokvijalnoj upotrebi, može se tretirati kao sinonim za svaku vrstu govora.

LiteraturaUredi