Bista Stojana Ljubića u Leskovcu

биста

Bista narodnog heroja Stojana Ljubića otkrivena je 8. oktobra 1953. godine u parku u Leskovcu. Na otvaranju je govorio general-major Voja Radić, a autor biste je prof. Dušan Nikolić.

Fotografija biste

Biografija

uredi

Stojan Ljubić (1916-1943) je rođen u Vujanovu (Pusta Reka). Bio je student prava. Okupacija Kraljevine Jugoslavije 1941. godine zatekla ga je u Beogradu. Učestvovao je u diverzantskim akcijama. Bio je borac je i komandir u Posavskom narodnooslobodilačkom partizanskom odredu. Došao je u rodni kraj i uključio se u Narodnooslobodilački pokret u kome je vršio značajne vojne i partijske dužnosti. Bio je komandant Druge Narodnooslobodilačke brigade Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije. U borbama protiv četnika Draže Mihailovića poginuo je u Kosančiću 15. decembra 1943. godine. Za narodnog heroja proglašen je 9. maja 1945. godine.[1]

Reference

uredi
  1. ^ Stojković Ž., Rakić H., Trajković V. ( 2007), Spomen obeležja u leskovačkom kraju, Narodni muzej Leskovac, Opštinski odbor SUBNOR-a, Leskovac.