Bitka kod Kjerija

Bitka kod Kjerija je bila bitka tokom Rata za špansko nasleđe. Vođena je 1. septembra 1701. između Francuske i Austrije.

Bitka kod Karpija
Deo Rata za špansko nasleđe
Battle of Chiari, 1701.png
Vreme:1. septembar 1701.
Mesto:Kjeri, u Lombardija (Italija)
Ishod: Austrijska pobeda
Sukobljene strane
Kraljevina Francuska
Kraljevina Francuska
Habzburška monarhija
Habzburška monarhija
Komandanti i vođe
Fransoa de Nefvil, vojvoda od Vilroa
Eugen Savojski
Jačina
oko 45 000 oko 30.000[traži se izvor]
Žrtve i gubici
3000 150

Princ Eugen Savojski vodio je carsku vojsku iz Tirola u Severnu Italiju. Prešao je teritoriju Venecije koja je bila neutralna i potukao francusku vojsku kod Kaprija kojom je komandovao Nikola Katina. Katinu je zamenio Fransoa de Nefvil, vojvoda od Vilroa. Kada su Eugenove snage otišle u Lombardiju napao ih je Vilroa kod Kjerija 1. septembra 1701. Austrijske trupe zauzele su jake položaje. Nakon dva sata krvave borbe Francuzi su se povukli. Francuska je izgubila 3000 ljudi a Austrijanci 150.