Bitka kod Mont Žisara

Bitka kod Mont Žisara je vođena 25. novembra 1177. godine između krstaške vojske Jerusalimske kraljevine pod Balduinom IV Jerusalimskim sa jedne i muslimanske vojske Ajubidske dinastije pod Saladinom sa druge strane. Bitka je deo krstaških ratova, a završena je pobedom krstaša. Ovo je jedan od najtežih poraza koje je Saladin ikada doživeo. Bitka je ohrabrila krstaše da narednih godina nastave sa pohodima protiv muslimana.

Bitka kod Mont Žisara
Deo Krstaški ratovi
Vreme25. novembar 1177. godine
Mesto
Mont Žisar, nedaleko od Ramle
Ishod Pobeda krstaša
Sukobljene strane
Kraljevstvo Jerusalim
Templari
Ajubidi
Komandanti i vođe
Balduin IV Jerusalimski
Odo od sen Amana
Saladin
Jačina
375 vitezova, ne više od pet hiljada pešaka 26.000 ljudi
Žrtve i gubici
1.100 mrtvih, 750 ranjenih 23.000 mrtvih

Uvod uredi

Saladin je nastojao da iskoristi odsutnost glavnine krstaških snaga angažovane u opsadama Hama i Harenka i napadne Askalon. Vojska koju je Balduin IV uspeo da prikupi sastojala se od 475 vitezova (80 Templara pod vođstvom velikog majstora Oda od sen Amara). Tu su bili i Rene od Šatijona, Žoscelin III od Edese, Rene od Sidona i Ober, biskup Vitlejema koji je nosio Istinski krst. Pešadija je regrutovana uglavnom od lokalnog stanovništva Askalona. Po navodima Viljema od Tira (verovatno preteranim) Turaka je bilo oko 27.000.

Bitka uredi

Bitka se odigrala kod Mont Žisara 25. novembra 1177. godine. Upornost krstaša iznenadila je i samog Saladina. Napadali su u gomili. Muslimanska vojska se rasula pljačkajući po obližnjim selima. Uskoro je gotovo u potpunosti isečena. Ostaci su bežali, ali je mali broj uspeo da se spase. Bio je to težak udarac za Saladina, možda i najveći poraz koga je ikada doživeo. Pobeda je ohrabrila Balduina IV da u pohodima koje je organizovao narednih godina dokaže i sebi i drugima da je i pored bolesti dostojan da nosi jerusalimsku krunu.

Vidi još uredi

Literatura uredi