Bitka na Svileuvi bila je bitka iz Prvog srpskog ustanka u kojoj su se sukobile vojska Jakova Nenadovića i vojska Ali bega Vidajića. Bitka se završila pobedom srpskih ustanika.

Bitka na Svileuvi
Deo Prvog srpskog ustanka
Vreme23. februar 1804.
Mesto
Ishod srpska pobeda
Sukobljene strane

Srpski ustanici
Osmansko carstvo
Osmansko carstvo
Komandanti i vođe
Jakov Nenadović Ali beg Vidajić
Jačina
par stotina
Žrtve i gubici
nepoznati

270 poginulih

Seidin baša

Bitka

uredi

Jakov i Matija Nenadović počeli su 1804. da okupljaju vojsku u Brankovini. Saznavši da su se Srbi pobunili i da hoće da udare na Šabac, čuveni šabački kabadahija Mus aga Fočić u pomoć zove zvorničkog Ali bega Vidajića, koji preko Jadra kreće za Šabac sa nekoliko stotina bosanskih Turaka i Turaka iz okoline Šapca. Jakov je u Svileuvi načinio mali šanac sa prošćem poput obora. Međutim pri dolasku Turaka, Srbi napuste šanac koji su pravili, a Turci uđu u njega. Srbi ih potom opkole. Potom su Turci počeli da se dovikuju sa Srbima, pitajući ih zašto su ljuti. Neko od Srba je doviknuo da Turci iz Bosne mogu da idu, a da ostave šabačke Turke da se oni sa njima objasne. Bosanci tada reše da odu, smatrajući da oni ne treba da ginu za šabačke Turke. Međutim kako su Turci iz Bosne krenuli, Turci iz Šapca se poplaše, pa krenu za njima. U tom momentu Srbi otvore vatru na Turke. U borbama je poginuo i Seidin baša, čuveni junak iz Bosne.

Zanimljivosti

uredi

Bitka u Svileuvi je prva bitka u ustanku u kojoj su Srbi počeli sa upotrebnom šančeva. Bitka je ekranizovana u seriji Vuk Karadžić.

Literatura

uredi
  • Kojekude…Njegovim tragom, Bogdan Sekendek, str.156,157,158