Blok Zaga Malivuk, nazvan po narodnom heroju Zagi Malivuk, je jedan od stambenih blokova u beogradskom naselju Krnjača, koje se nalazi na teritoriji opštine Palilula.

Blok Zaga Malivuk
Administrativni podaci
GradBeograd
Geografske karakteristike

Blok Zaga Malivuk je najistočniji deo Krnjače, ograničen potokom „Kalovita“, blokom Sava Kovačević i kanalom Sebeš na severoistoku, blokom Grga Andrijanović i prugom BeogradPančevo na zapadu i blokom Braća Marić, Pančevačkim putem i naseljem i močvarom Reva na jugu.

To je najveći industrijski deo u Krnjači, s obzirom da odavde počinje niz fabrika, hangara, skladišta i radionica koje se protežu ka Pančevu. Glavni objetki su: agencije za privatizaciju „Janko Lisjak“ i „IMK Beograd“, auto-delovi „Progres“, štamparija Politike, itd. U naselju se nalazi i Železnička stanica „Krnjača“.

Spoljašnje veze uredi